Matindustriens krav om bærekraftig soya

Matindustrien vil at bærekraftig produksjon av soya skal bli det mest konkurransedyktige.

Det er næringslivet som sammen med myndighetene kan bidra til at bærekraftig soyaproduksjon også skal bli det mest konkurransedyktige.

Publisert 09.10.15

Soya

FN anslår at verdens soyaproduksjonen vil dobles de neste 50 årene. Befolkningsvekst og velferdsutvikling er årsaken til økt forbruk av kjøtt- og oppdrettsfisk, og hovedårsaken til økningen i soyaproduksjon.

Det er næringslivet som sammen med myndighetene kan bidra til at bærekraftig soyaproduksjon også skal bli det mest konkurransedyktige.

Målet er at all produksjon er bærekraftig

Matindustrien har som mål at all mat og drikke skal være bærekraftig produsert med respekt for mennesker, dyr og miljø. Dette må være målet for hele verdikjeden, også i produksjonen av råvarene.

Matindustrien har respekt for at det kan ta noe tid for bønder i andre land å nå de produksjons-, levekårs- og arbeidsstandarder vi forventer.

Vi må derfor, samtidig som vi stiller krav, arbeide sammen med produsentene for å oppnå den nødvendige standard.Myndigheter og NGOere kan få tilgang til bedriftenes leverandørlister for selv å kunne foreta undersøkelser, men listen er konkurransesensitive, og vil derfor ikke bli offentliggjort

Våre krav om bærekraftig soya innebærer at:

  • Vi ikke skal bidra til miljøødeleggelser ved hogst av regnskog eller brenning av torvland
  • Vi skal ha respekt for urbefolkningens og andre folks rettigheter
  • Vi skal kreve, og så langt som mulig, kontrollere at sprøyting skjer etter europeisk regelverk

Vi skal ha respekt for arbeidstakeres rettigheter og jobbe for bedring av bøndenes livskvalitet.

Les mer om sertifisering av soyaLes flere artikler om soya