- En dobling av pappapermen vil gi mer likestilling i arbeidslivet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Thomas Haugersveen / NHO

NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil at pappa skal ta lengre permisjon: - Det er viktig for å få flere kvinner aktive i arbeidslivet.

Mandag fikk statsråd Solveig Horne (Frp) en rapport fra Barnefamilieutvalget, som ble nedsatt i 2015 for å gjennomgå støtten til barnefamiliene.

Der foreslås det blant annet å dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far, med unntak av 9 uker rundt fødselen. Forslaget innebærer dermed å doble pappas tid, fra 10 til 20 uker. 

Jeg er helt sikker på at lik foreldrepermisjon for mor og far vil gi mer likestilling i arbeidslivet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Familiepolitikken betyr mye for arbeidslivet; for hvor mange kvinner som er i jobb og for om vi får brukt kvinners kompetanse i norske bedrifter. 

- Jeg synes forslaget om likedelt foreldrepermisjon er spenstig og bra. Det burde egentlig være selvsagt i et likestilt samfunn - at både mødre og fedre får egne rettigheter til å være hjemme med barnet sitt, sier Skogen Lund.

Bedriftene mister talenter og arbeidskraft 

Fortsatt har vi en utfordring med at karriereløpene til menn og kvinner blir forskjellige når de får barn.

- Kvinner tar lange permisjoner, jobber deltid, og velger bort lederansvar. En slik skjevdeling betyr at bedriftene mister talenter og arbeidskraft som de har stort behov for. Med dette forslaget blir utgangspunktet likere for mødre og fedre, sier Skogen Lund, og legger til: 

- Det er også viktig for å etablere et likestilt mønster hjemme mellom mor og far.

NHO sjefen tror imidlertid dette er et forslag som vil trenge litt modningstid.

- Jeg ser dette som et forslag for fremtiden, som neppe blir vedtatt på landsmøtene denne våren. Men jeg mener det er en god idé, som vil modnes over tid, på samme måte som andre spørsmål har gjort tidligere.

Tidlig innsats fungerer 

Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går i tillegg inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.

Det har også Skogen Lund stor tro på. 

- Vi vet at barn som går i barnehage, får med seg viktige ferdigheter som gjør dem bedre rustet på skolen. Tidlig innsats fungerer og er viktig for gjennomføringen av skolegangen. Den ryggsekken bør vi legge til rette for at alle barn får med seg.

Hun mener forslaget om gratis barnehage slår to fluer i en smekk.

- Det vil både styrke barns utvikling og gjøre det enklere for småbarnsmødre å komme ut i jobb. Begge deler er viktig for arbeidslivet. Det heier jeg på, sier Skogen Lund.