NHO

Innhold

Flere kan komme tilbake på kontoret 

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

NHO har sammen med LO utarbeidet en veileder for hvordan bedriftene kan ivareta smittevernhensyn ved tilbakeføring til arbeidsplassen. Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, oppfordrer alle til å ta i bruk veilederen, som du finner lenke til i artikkelen.

NHO har sammen med LO utarbeidet en veileder for hvordan bedriftene kan ivareta smittevernhensyn ved tilbakeføring til arbeidsplassen. Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, oppfordrer alle til å ta i bruk veilederen, som du finner lenke til i artikkelen.

Regjeringen vil legge til rette for at flere skal få komme tilbake på kontoret, men det må skje på en trygg måte. Det opplyste næringsminister Iselin Nybø på en pressekonferanse 5.juni.  

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har nå kommet med en plan for hvordan flere kan komme tilbake i jobb på arbeidsplassen. NHO har deltatt i denne arbeidsgruppen.

Det skal nå utvikles en ny veileder for bruk av kollektivtransport som reflekterer smittesituasjonen i Norge. I tillegg skal NHO ha en sentral rolle i utarbeidelsen av nye anbefalinger om hvordan bedriftene kan bidra til å avlaste bruken av kollektiv transport i rush-tiden. Med disse tiltakene bør det være mulig for Oslo og andre storbyer å åpne for at flere kan jobbe på kontoret. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det per i dag gjelder en egen forskrift for bruk av hjemmekontor i hovedstaden.

– Det er positivt at det jobbes for at flere nå kan komme tilbake på arbeidsplassen. NHO har jobbet tett med myndighetene i forhold til dette spørsmålet. Mange bedrifter og arbeidstakere har ønsket seg nærmere en normalsituasjon, sier Nina Melsom.

Når det gjelder kravene til smittevern på arbeidsplassen har NHO sammen med LO utarbeidet en veileder for hvordan bedriftene kan ivareta smittevernhensyn ved tilbakeføring til arbeidsplassen. NHO/LO har også samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Arbeidstilsynet har basert sine råd på Helsedirektoratets veileder. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk veilederen som NHO og LO har utarbeidet, sier Nina Melsom. Veilederen vil bli fortløpende oppdatert ved endringer.

Veilederen kan leses i sin helhet her.

Når det gjelder reise til og fra jobb, tar vi innover oss at det er kapasitetsutfordringer i Bergen og Oslo, sier Nina Melsom. Vi har imidlertid fullt fokus på problemstillingen, og NHO vil sammen med myndighetene nå se etter løsninger slik som i Danmark. I den danske modellen er virksomhetene oppfordret til å kartlegge hvor stor del av de ansatte som må ta kollektivtransport i rushtiden, og dernest må de kartlegge hvordan de kan redusere denne bruken.

- Med litt fleksibilitet og fantasi klarer våre bedrifter å finne gode løsninger, også i de store byene. F.eks. kan ansatte reise utenfor rushtiden, eller en 50/50 løsning annenhver uke, sier Melsom avslutningsvis.

Oppdatert 8. juni:
I og med at bruken av kollektivtransport er en viktig faktor når samfunnet skal gjenåpnes, har NHO etablert en konstruktiv dialog med Oslo kommune om saken. Det første møtet ble avholdt i dag, 8. juni.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: