NHO

Innhold

Korona og offentlige pålegg

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

#005

Kommuner kan selv treffe forskjellige vedtak når det gjelder for eksempel stenging av virksomheter (Illustrasjonsbilde: Unsplash).

Oslo kommune har lagt ned forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere. Bergen kommune pålegger serveringssteder å sørge for at gjestene kan holde én meters avstand til andre gjester. Dette er eksempler på forbud og påbud som kan gjelde for bedrifter og personer.

Det er smittevernloven som gir kommunene hjemmel til å vedta forbud og påbud. Formålet med loven er "å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land".

Etter paragraf 4-1 kan en kommune treffe forskjellige vedtak, som forbud mot menneskeansamlinger, stenging av virksomheter og stans av kommunikasjoner. Helsedirektoratet har de samme virkemidlene.

Disse tiltakene kan selvsagt føre til tapt omsetning og økte kostnader for bedriftene. Hovedregelen er at bedriftene selv har risikoen for dette – man kan ikke regne med å ha rett til noen erstatning fra det offentlige.

Overtredelse av loven en straffbart. Som bedrift bør man også tenke på at overtredelse kan gjøre at man kan påføre andre tap, som kan føre til erstatningsplikt i noen tilfeller.

Etter helseberedskapsloven kan det offentlige rekvirere privat eiendom, går det frem av et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Bedrifter som kan tenkes å bli rammet av påbud og forbud – som leverandør eller kunde – bør sjekke kontraktene sine og tenke seg om før man inngår nye kontrakter. Også bedriftens forsikringsavtaler bør gjennomgås.

Les mer

Temaside: Alt om Koronaviruset

Medlemmer i NHO kan kontakte oss for arbeidsgiverspørsmål
  • Medlemsbedrift i NHOKontakt oss via chat på Arbinn.no , eller ring medlemssenteret på 2308 8440. De vil sette deg i kontakt med riktig person. Tjenestene er betjent fra kl 08-20 på hverdager og kl 10-14 lørdag og søndag. 

  • Presse: For mediehenvendelser ring NHOs pressetelefon: 480 22 800

  • Arbeidstakere og andre privatpersoner: Kontakt din tillitsvalgte, din arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.

Kan din bedrift bidra med utstyr for smittevern til helsetjenesten?

Både små og store kvanta er interessant. Utstyr som trengs er blant annet: 

  • åndedrettsvern
  • vernebriller
  • hansker
  • munnbind
  • visir
  • beskyttende dresser og frakker

Se hva slags utstyr det er behov for og kontaktinformasjon om du kan hjelpe

 

 

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: