NAV: Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar – dette må arbeidsgiver gjøre

Publisert

#005

Illustrasjonsbilde. Foto: iStock.

NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgiverne for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao "full lønn" i 18 dager.

NAVs løsning for å kunne utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert, og lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn, er nå klar.

https://arbeidsgiver.nav.no/permittering-refusjon/

Arbeidsgivere må gjøre to enkle ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte blir utbetalt:

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan du sjekke hva du har meldt inn i A-meldingen.

  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er på plass via min side på nav.no. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV kunne utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.

Les mer om kompensasjonsordningen for lønn til permitterte (arbinn.no)

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp; ta kontakt med din landsforening.