NHO

Innhold

Regjeringens koronapakke: - Viktige tiltak, men det er ikke nok

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

#205

Statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid (arkivfoto fra NHOs årskonferanse).

- I dag kom regjeringen med flere viktige tiltak. Det er bra, men vi må raskt få på plass ytterligere tiltak for å sikre at bedriftene klarer seg gjennom denne krisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Det vi er opptatt av er at bedriftene som rammes hardest, skal hjelpes over kneika, slik at alle har en jobb å gå til også når dette er over. Vi må skape trygghet for folks jobber, sier Almlid.

Regjeringen lanserte fredag flere økonomiske strakstiltak for å møte krisen store deler av næringslivet møter på grunn av koronaviruset. To dagers arbeidsgiverperiode for permitterte og utsatt skatteinnbetaling er noen av tiltakene.

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset (regjeringen.no)

- NHO får alarmerende tilbakemeldinger fra utallige bedrifter, fra ulike næringer og bransjer over hele landet. Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme uavhengig av om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Arbeidsgiverperioden for disse tre tilfellene må ned til maks to dager, slik det nå blir for permitteringer. Slik som det er nå, mister bedriftene først arbeidskraften sin, og så får de regningen for det. Det er en dobbel belastning for bedrifter i en svært sårbar situasjon.

- I tillegg må vi se ytterligere utsettelser av skatte- og avgiftsbetalinger og mer fleksible arbeids- og overtidsbestemmelser. 

Se status for NHOs 10 krav til myndighetene for å dempe koronakrisen

Regjeringen kom med flere viktige avklaringer i dag, ifølge Almlid:

 • Regjeringen endrer permitteringsreglene: arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager, og karensdagene fjernes. Samtidig fjernes de tre karensdagene som vanligvis er mellom permiteringstiden og dagpengetiden. 
 • Regjeringen utsetter betalingen av flere skatter.
 • Og de igangsetter tiltak for luftfarten.

Dette er NHO-sjefen glad for. Han mener dessuten reduksjonen i (det motsykliske) kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent er bra, siden det gjør bankene i stand til å ha et godt samarbeid med bedriftene. Norges Banks rentekutt på 0,5 prosent vil også hjelpe.

- Dette er en god start, men det er en start. Vi har fått avklart en del viktige ting, men jeg er veldig glad for at regjeringen har varslet at det kommer flere tiltak, sier Ole Erik Almlid.

Les mer 

Koronaviruset: Spørsmål og svar for arbeidsgivere fra NHOs advokater
Temaside: Alt om Koronaviruset

Medlemmer i NHO kan kontakte oss for arbeidsgiverspørsmål
 • Medlemsbedrift i NHOKontakt oss via chat på Arbinn.no , eller ring medlemssenteret på 2308 8440. De vil sette deg i kontakt med riktig person. Tjenestene er betjent fra kl 08-20 på hverdager og kl 10-14 lørdag og søndag. 

 • Presse: For mediehenvendelser ring NHOs pressetelefon: 480 22 800

 • Arbeidstakere og andre privatpersoner: Kontakt din tillitsvalgte, din arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.

Kan din bedrift bidra med utstyr for smittevern til helsetjenesten?

Både små og store kvanta er interessant. Utstyr som trengs er blant annet: 

 • åndedrettsvern
 • vernebriller
 • hansker
 • munnbind
 • visir
 • beskyttende dresser og frakker

Se hva slags utstyr det er behov for og kontaktinformasjon om du kan hjelpe

 

 

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.

Bildet: Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: