Også NAF sier ja til tariffavtale, vekterstreiken er over

#205

Vekterstreiken er over.

Vekterstreiken er over etter at det ble oppnådd enighet også med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) om en avtale på linje med den Parat-vekterne sa ja til for en måned siden. De ansatte tar opp igjen arbeidet senest klokka 06:00 fredag morgen 4. desember.

- Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel. 

Avtalen er på linje med det Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers. Samtlige 2467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og seinest fredag morgen. 

- Vi er svært glade for at den lange konflikten med Norsk Arbeidsmandsforbund har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Bedriftene i sikkerhetsbransjen vil bruke tid på å hente seg inn etter en konflikt som har gått ut over både eksisterende kunder og potensielle oppdrag, sier Anne-Cecilie Kaltenborn. 

Sikkerhetsbransjen er i tillegg blant de bransjene som ble tidlig rammet av koronakrisen, blant annet fordi de betjener luftfart, kultur- og reiseliv. Disse er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, og situasjonen er svært krevende med rundt 1000 ansatte fortsatt permittert. Med dette som bakteppe var det spesielt viktig å få avsluttet denne arbeidskonflikten slik at bedriftene kan fokusere på å komme gjennom dette krevende året, sier Kaltenborn. 

Dette er løsningen: 
  • Det ble gitt et tillegg på timelønnen med kr. 3.50 med virkning fra 1. august.
  • Det gis et tillegg på kr. 1.- med virkning fra 1. april neste år.
  • Natt-, helg- og skifttillegg økes med kr. 2,-
  • Det er enighet om å godskrive læretiden til lærlinger slik at denne telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse. Videre er det enighet om at lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien. 
  • Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig. 
  • Det kan betales timelønn for deltider til og med 20% stilling. For deltider over 20 % stilling og inntil 50% stilling kan timelønn avtales med den enkelte etter avtale med tillitsvalgt og som en prøveordning.