NHOs 8 råd for å hindre arbeidslivskriminalitet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Arbeidslivskriminaliteten blir stadig mer avansert. Kriminelle aktører finner nye områder å operere i. Dette er et stort problem for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse aktører som må konkurrere med de kriminelle. Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, mener det er helt nødvendig med seriøs bruk av innkjøpsmakt.

- Faren for arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og svindel øker under koronakrisen. Vi jobber på andre måter under krisen – det gjør oss ekstra utsatt. Offentlig og private sektor må stå sammen i kampen mot akrim. Ingen klarer dette alene, sier Nina Melsom. 

- Vi har ikke plass til kriminelle aktører, hverken nå eller i fremtidens næringsliv, slår Melsom fast og er glad for at regjeringen har varslet en revidering av strategien mot arbeidslivskriminalitet.

Bli mer bevisst ved innkjøp

NHO har nå oppdatert sin egen veileder mot arbeidslivskriminalitet. Veilederen inneholder åtte råd til bedrifter, og detaljert gjennomgang av hvordan de kan bli mer bevisste ved innkjøp for å begrense spillerommet til kriminelle aktører.

- Private innkjøpere står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. I dag er det i dette markedet gitt spillerom for kriminelle aktører som fristes til å ta lovstridige avgjørelser. For å hindre dette må også bedriftene ta et større ansvar. Den viktigste måten å unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet er å stille krav til sine leverandører og underleverandører, for eksempel ved å stille krav til antall ledd i kontraktskjeden under hovedentreprenøren.

- NHO ønsker å være en pådriver for at næringslivet skal bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet. Vi vil bidra med råd, veiledning og opplæring til alle våre medlemsbedrifter, slik at bedriftene også kan bidra til at vi skviser ut kriminelle aktører fra markedet, sier Melsom.

 NHOs veileder mot arbeidslivskriminalitet:
  • Et digitalt verktøy med sjekkliste på åtte områder bedrifter bør ha fokus på ved innkjøp.
  • Veilederen inneholder detaljerte tips innenfor hvert av de åtte områdene, inkludert forslag til kontraktstekst og eksempler på ulike dilemmaer som kan oppstå i innkjøpsprosessen.

Her finner du NHOs minikurs og råd til bedrifter ved innkjøp

Les mer om akrim på NHOs arbeidsgiverportal arbinn.no