Arbeidsgivere kan dempe press på kollektivtransport

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO foto: Moment Studio

NHO oppfordrer arbeidsgivere til å kartlegge hvor stor del av de ansatte som er avhengig av kollektivtransport i rushtiden, for så å legge en plan for å redusere reisende ansatte.

Bakgrunnen er at myndighetene melder stort press på kollektivtilbudet i byene. For å redusere risiko for smitte må derfor færre reise i rushtiden. Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO oppfordrer bedrifter til å ta sin del av ansvaret og finne fleksible løsninger for sine arbeidstakere:

– For de som har mulighet for hjemmekontor kan man se for seg at noen kan jobbe hjemmefra deler av dagen, og på kontoret deler av dagen, eller at man jobber annenhver dag på kontoret og hjemme. For andre er det sykkel eller samkjøring som er løsningen. Gjennom god dialog og godt samarbeid mellom tilsatt og ledelse finner man løsninger som passer for sin bedrift.

Det er også viktig å ta høyde for at landets kommuner ofte har ulike utfordringer rundt kollektivtransporten:

– Vi har forståelse for at de større byene som Oslo har et større press og at folk er langt mer avhengig av kollektivtransport. Da blir det også viktig å se på muligheter for å øke kapasiteten, f.eks. ved å sette inn flere busser fra busselskap som for tiden ikke kjører turister.

Verktøy for kollektiv og hjemmekontor

For å hjelpe arbeidsgivere med å følge opp myndighetenes oppfordringer har NHO utviklet medlemsverktøy:

NHO forholder seg til helsefaglige myndigheter sine krav og råd. Disse kan forandre seg fortløpende.