NHO

Innhold

Budsjettforliket: Blir dyrere å permittere

Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

#205

(illustrasjonsfoto)

NHO reagerer: I budsjettforliket foreslår regjeringspartiene og KrF å utvide perioden arbeidsgiver må betale lønn ved permittering fra 10 til 15 dager. Det øker permitteringskostnadene med 50 prosent for bedriftene.

I Byggenæringens Landsforbund (BNL) er man skuffet over endringen.

Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL, frykter at konsekvensene kan bli flere oppsigelser.

– Våre bedrifter permitterer fordi alternativet kan være konkurs. Konsekvensene for bedriftene med denne økningen i arbeidsgiverperioden, er at mange bedrifter i realiteten må si opp ansatte, framfor å permittere, sier han.

Både BNL og Norsk Industri har ved flere anledninger advart mot dette, fordi det bidrar til å tappe bedrifter for verdifull kompetanse.

– BNL er skuffet over at regjeringen har utvidet arbeidsgiverperioden etter så mange tydelige tilbakemeldinger fra en samlet byggenæring, sier Sandnes.

Også i Norsk Industri reagerer man med vantro på endringene.

– Dette er å detonere en kostnadsbombe under mange norske bedrifter. Det skaper også unødig usikkerhet hos arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– I det opprinnelige budsjettforslaget fra de tre regjeringspartiene, ble det foreslått å redusere permitteringsperioden. Dette var det mange av medlemsbedriftene som reagerte på. Nå kommer det opp et forslag om at arbeidsgiverne skal ta mer av den samlede kostnaden når man må permittere. Det er et feil signal fra Regjeringen og grenser til politisk ansvarsfraskrivelse, mener Lier-Hansen.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, synes det er merkelig at et slikt forslag kommer nå.

– Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på permitteringsregelverket under ett. Da er det uheldig at de foretar slike endringer før gruppen har kommet med sine innspill. For bedriftene er det viktig med forutsigbarhet og at regelverket sees i en sammenheng.

Melsom er også opptatt av at dette er nok et tiltak som svekker konkurransekraften til bedriftene. Allerede på mandag er det høring i Stortinget på gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og tidligere ble bemanningsbransjens muligheter til å leie ut arbeidskraft innskrenket.

– Bedriftene våre er avhengige av fleksibilitet for å kunne ta unna arbeidstopper. Dette forslaget, på toppen av alle andre, vil gjøre det vanskeligere for mange bedrifter. Vi må også huske at mange små bedrifter vil bli rammet hardt i perioder med færre oppdrag, sier Melsom.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: