Foto:

Digital veileder forenkler inkludering

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Bilde av nettside

Foto:

- Bedriftene spiller en viktig rolle i inkluderingsdugnaden og de vil gjerne bidra, men det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre for å komme i gang. Jo lavere denne terskelen blir for bedriftene, jo flere klarer vi å inkludere i arbeidslivet, sier Ole Erik Almlid i NHO.

For å øke sysselsettingsandelen blant mennesker som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet, tilbyr NAV en rekke støtteordninger og virkemidler. Erfaringer viser at mange bedrifter synes det er vanskelig å finne frem blant virkemidlene. Sammen med partene i arbeidslivet har NAV derfor lansert en digital veiviser for inkludering.

- Alt for mange står utenfor arbeidslivet i dag, samtidig som bedriftene trenger arbeidskraft og velferdsstatens fremtid er avhengig av at flest mulig er i jobb. Bedriftene spiller en nøkkelrolle i dette inkluderingsarbeidet og derfor er det viktig at det brede spekteret av virkemidler som finnes blir bedre kjent for bedriftene. Den nye veiviseren vil derfor være et godt verktøy for bedriftene for å kunne komme i gang med dette viktige arbeidet, sier Almlid, fungerende administrerende direktør i NHO.

Les mer om veilederen her