Endelig punktum for saken om reise, kost og losji

Publisert

NHO-direktør Nina Melsom håper at NHO og LO, med et endelig punktum for en vanskelig sak, nå at kan jobbe på lag for å sikre et trygt og seriøst arbeidsliv for begge parter.

NHO mottok i går et brev fra ESA der de sier at de ikke vil forfølge saken om bestemmelser om reise kost og losji mot Norge videre. – Dette betyr et endelig punktum for en vanskelig og betent sak, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

Etter Tariffnemndas vedtak i oktober, et vedtak som er i tråd med et revidert direktiv som først trer kraft 2020, mener ESA nå at Norge har ordnet opp slik at det ikke lenger er grunn til å forfølge saken videre på tross av at de tidligere mente at bestemmelser om reise kost og losji i allmenngjøringsforskriftene var EØS-stridige.   

 – Jeg er glad for at vi med dette kan sette et endelig punktum for en vanskelig og betent sak, sier Melsom.

 –  Dette fremstår som en balansert mellomløsning. I realiteten betyr nemdas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes. Dette har vært en vanskelig sak, men med denne løsningen får både industrien og byggenæringen bedre konkurransevilkår, sier Melsom.

 Melsom har forståelse for at saken har vært krevende i fagbevegelsen, men håper nå at NHO og LO kan jobbe på lag for å sikre et trygt og seriøst arbeidsliv for begge parter.

– Jeg har stor tillit til at vi fremover kan bruke trepartssamarbeidet for å løse utfordringene innenfor arbeidslivsområdet, og sammen finne fram til gode balansepunkter mellom vern og fleksibilitet. Skal vi klare det, må både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden evne å strekke seg slik at vi finner løsninger begge parter kan leve med over tid.

ESAs svar om reise, kost og losji (pdf)