Få IA-nyheten rett hjem

Publisert

#205

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO oppfordrer bedriftene til å melde seg på regjeringens nyhetsbrev om IA-avtalen.

Samarbeid er avgjørende for å lykkes med IA-arbeidet. Nå kan du melde deg på regjeringens nyhetsbrev om et inkluderende arbeidsliv(IA) og få siste nytt om arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging i din mailboks.

Her melder du deg på nyhetsbrevet om IA—avtalen.

– Vi har nå foretatt en full renovering av IA-avtalen som gjelder frem til 2022. Det har blitt en mer bedriftsnær og tydelig avtale, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO som anbefaler at de som jobber med.

Hun vil særlig trekke frem to områder som er tydeligere i den nye avtalen som trådte i kraft ved årsskifte: 

  1. Den retter seg inn mot hele arbeidslivet. Tidligere hadde bare en tredel av NHO-bedriftene tilgang på virkemidlene. Nå får de resterende to tredelene også tilgang på de samme verktøyene. Det er viktig for å redusere sykefraværet ytterligere. 
  2. Vi får to hovedsatsinger i sykefraværsoppfølgingen: Forebyggende arbeidsmiljø og oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær. Dette er to områder som har vært viktige for oss å få på plass. 

Konkret for bedriftene vil de merke følgende: 

  • De vil oppleve å få god tilgang på konkret kunnskap om hva de bør gjøre, i sin bransje, for å redusere sykefraværet 
  • De vil få tilgang til eksperthjelp og mulighet til kompetansetiltak ved de lange og krevende sykefraværssakene 
  • Den nye avtalen tydeliggjør at arbeidsplassen er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte som sammen skal gjøre jobben. I NHO vet vi at dette funker – bare se på hva de har fått til i industrien.

Les det første nyhetsbrevet her.