Fart på inkluderingsarbeidet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Inkludering Nina Melsom

Vi har ingen tid å miste og jeg har full tillit til at vi klarer det, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, om samarbeidet med regjeringen og NAV om arbeidsinkludering. Her sammen med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet Sigrun Vågeng.

Regjeringen fikk en suksessoppskrift da NHO tok initiativet til samarbeidsprosjektet «Vi inkluderer», basert på våre gode erfaringer med arbeidsinkludering. - NAV gjør en viktig jobb og dette prosjektet må vi nå sammen legge fullt trøkk på, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Under regjeringens toppmøte for inkludering 3.februar var statsministeren, en rekke statsråder og partene i arbeidslivet samlet for å snakke om hvordan vi kan tilrettelegge enda bedre for å inkludere flere i arbeidslivet. Møtet var en del av regjeringens inkluderingsdugnad, som ble lansert i 2018.

-       Hvis vi ikke gir folk en sjanse, selv om de trenger ekstra tilrettelegging i en periode, så sløser vi med menneskelige ressurser, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i sin innledning under toppmøtet.

NHO har god erfaring med modeller for inkludering, som både gir den enkelte muligheter og møter arbeidsgivers behov. NHOs eget rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet (2012-2018) er et godt eksempel, der 8 av 10 fikk tilbud om jobb etter et arbeidspraksisløp.

Dette var en så stor suksess at NHO tok initiativet til et tettere samarbeid med NAV for å øke omfanget av inkludering i arbeidslivet. Resultatet ble prosjektet «Vi inkluderer», som i første omgang er en pilot i tre fylker.

Modellen baserer seg på å ta utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft. Tradisjonelt har arbeidsmarkedspolitikken i Norge særlig vært rettet mot kvalifisering av den enkelte.

-       Det må være et reelt behov for arbeidskraft. Vi skal ikke skape jobber som ikke finnes, men kartlegge hva bedriftene trenger og tilrettelegge slik at vi får folk inn i de jobbene. Det er viktig med en god match, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Hun legger til tre andre suksesskriterier som også er avgjørende for å få flere over i arbeidslivet.

-       Det må være lavere risiko ved ansettelse, arbeidsgiver trenger en fast kontaktperson hos NAV og vi trenger bedre koordinering mellom de offentlige tjenestene.

Prosjektet «Vi inkluderer» ledes av NAV og har akkurat blitt evaluert av analyseselskapet Oslo Economics, som en første løypemelding etter oppstart. Evalueringen peker på flere faktorer det kan jobbes videre med, blant annet at «Vi inkluderer» gis høy nok prioritet. 

-       Vi opplever at NAV gir full tilslutning til både betydningen og viktigheten av prosjektet. Vi har ingen tid å miste og jeg har full tillit til at vi klarer det. Å jobbe med inkludering skal lønne seg – både for enkeltindividet, bedrifter og for samfunnet. Da må vi jobbe tettere sammen, sier Nina Melsom.