Fem punkter mot seksuell trakassering

Bilde av Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

- Det finnes en ukultur i norsk arbeidsliv, og det er et lederansvar å ta tak i det, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO om seksuell trakassering i arbeidslivet. (Foto: Moment studio).

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet går sammen med LO og NHO om å gi bedriftene råd for å få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet.

– Omfanget av #metoo-kampanjen viser med all tydelighet at det er nødvendig å gjøre noe. Det finnes en ukultur i norsk arbeidsliv, og det er et lederansvar å ta tak i det, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun mener at det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Deretter at det følges opp med holdnings- og kulturendring på den enkelte arbeidsplassen.

– Dette er ikke noe som bare skjer nå. Dette må vi jobbe med hver dag, hele året. Målet må være at den enkelte arbeidstaker føler trygghet for å si ifra, enten direkte til den det gjelder eller til sin egen leder eller andre i bedriften, sier Melsom.

Nyttige råd om rutiner for varsling finner du her. (kun for NHO-medlemmer, krever innlogging)

Dette er de fem punktene:
 1. Forebygg uønsket oppførsel. Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Det må følges opp med klare rutiner for varsling og hvordan dette følges opp. Seksuell trakassering er ikke noe som bare skjer i julebordssesongen. Dette er en tematikk som må stå høyt på dagorden hver dag, hele året. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere på jobb. 
  Har virksomheten tidligere hatt episoder med grenseløs oppførsel på julebordet, er det viktig å ta opp temaet før festen er i gang. Dersom problemet er knyttet til enkeltpersoner bør leder også ta en særskilt samtale med den det gjelder.

 2. La folk gjøre jobben sin. Husk at de som serverer dere og gjør det hyggelig for dere på julebordet er ansatte som er på jobb denne kvelden. De har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø uten trakassering og krenkelser.

 3. Husk at du er på jobb. Når du er på julebord eller i andre sosiale sammenhenger med jobben gjelder de samme reglene som i arbeidshverdagen. 
  På julebord skal man ha det hyggelig sammen med kollegaer. Hvis du har det hyggelig på andres bekostning, er det ikke greit. Og heller ikke lov. Pass på alkoholinntaket. Hvis du ikke kan drikke alkohol uten å skape ubehag for andre, så kan du ikke drikke alkohol på julebordet.

 4. Vær tydelig som leder. Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at festen er hyggelig for alle som deltar. Hvis du opplever at en kollega går over streken så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

 5. Si fra til sjefen. Det er viktig at alle vet hvem de kan ta opp denne type opplevelser med. I tillegg til ledelsen vil både verneombudet og tillitsvalgte ha en viktig rolle.
  Dessuten vil bedriftshelsetjenesten også være en varslingsinstans i de bedriftene som er knyttet til en slik tjeneste. Er det én som opplever ubehag kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan en stoppe en ukultur.

Mer om rutiner for rapportering av seksuell trakassering finner du her (for medlemmer, krever innlogging).