NHO

Innhold

Female Future klare for nytt kull

Female Future

Mer enn 1700 kvinner har vært gjennom NHOs Female Future-program siden oppstarten i 2003.

NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

Hva er Female Future? 

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. I tillegg ønsker vi å invitere deltakerbedriftenes HR-ledere og toppledere til diskusjon og erfaringsutveksling om å arbeide mot god kjønnsbalanse i egen virksomhet.

Programmet har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering.

NHO Female Future legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. NHO Female Future gir bedriften tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater.

2 av 3 Female Future deltakere har blitt tilbudt styreverv, eller blitt forfremmet, i løpet av 6 måneder.  

Programmet har vakt interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en "executive boot camp" og ved to anledninger er Female Future utnevnt av ILO som "best practiceeksempel.  

Hvem kan søke? 

Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Bedriftene har mulighet til å søke med inntil to deltakere per år per region. Når bedriften har plukket ut sin kandidat, er det kandidaten selv som søker om deltagelse i programmet.
Vi minner om at det totalt vil være 25 plasser i årets kull.

Hvordan søke? 

Kandidaten(e) som bedriften har plukket ut må fylle ut søknadsskjemaet på NHOs nettside
1. Søkeren sender inn søknad via linken på NHOs nettside
2. Søkeren må sende CV og kort motivasjonsbrev til: elisabeth.svendsen@nho.no
Søknadsfristen er 27. september 2018.
Motivasjonsbrevet på max 2 sider må beskrive følgende:

  • Hvilke forventninger og målsettinger har jeg for deltakelse i Female Future?
  • Hva er det som opptar meg i min lederrolle? (ev. fremtidige lederrolle?)
  • Hva er det jeg definerer som god ledelse.
  • På hvilken måte kan du bidra i gruppa?​​​
Kriterier for å delta:
  • Du må være plukket ut av bedriftens ledelse
  • Du må være motivert for lederoppgaver, høyere lederoppgaver og styreverv
  • De må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål
  • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.
Datoer:

Samling 1, Oppstart: 22. oktober (1/2dag)
Samling 1, Lederutvikling: 31. oktober til 2. november 2018 (3 dager)  
Samling 2, Lederutvikling: 26 – 27. november 2018 (2 dager)    
Samling 3, Kommunikasjon: 28 – 29. januar 2019 (2 dager)          
Samling 4, Styrekompetanse: 25 – 27. februar 2019 (2,5 dager)
Samling 5, Styrekompetanse: 08 - 10. april 2019 (2,5 dager)

Les mer: Likestilling - kvinner i næringslivet