Forbud mot innleie av arbeidskraft kan få store konsekvenser

Publisert

Regjeringen har sendt på høring en rekke forslag som vil begrense bedrifters muligheter til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (t.h.) orienterte nylig om forslaget og svarte på spørsmål fra NHOs medlemmer. Nina Melsom (t.v.), direktør for arbeidsliv i NHO, ledet møtet.

– Et absolutt forbud mot innleie er feil og hard medisin. Vi vil få en permanent utfordring med grunnbemanningen til våre prosjekter, var den tydelige beskjeden fra Torkil Skancke Hansen i Assemblin til arbeidsminister Hadia Tajik.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik ble tirsdag 8. februar 2022 invitert til medlemsmøte i NHO for å redegjøre for regjeringens forslag om å begrense bedrifters muligheter til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer i Oslo og Viken. Forslaget berører mange av NHOs medlemmer som nå er bekymret for hvordan de skal få dekket behovet for arbeidskraft.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff hos NHO, forsikret statsråden at det er ingen uenighet i Norge om at vi skal ha et seriøst arbeidsliv, der faste ansettelser er hovedregelen. Derimot er hun bekymret for bedriftenes fleksibilitet ved et forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer i Oslo og Viken. Mange av NHOs medlemmer har et stort behov for fleksibilitet for å klare å håndtere varierende oppdragsmengde i sesonger og for å få tak i nødvendig kompetanse til et oppdrag. Byggebransjen er bare ett av mange eksempler Melsom presenterer. Denne bransjen er anbudsbasert. Det vil si at bedriftene vil oppleve å få perioder med mange anbud og perioder med lite prosjekter.

– Er det bedre å bruke mye overtid og midlertidig ansettelser enn fast stilling i et bemanningsselskap? Hvis en bedrift må ansette flere for å ta på seg et større oppdrag så må bedriftene kanskje permittere eller si opp de ansatte når oppdraget er over, sier Melsom.

Melsom ber statsråden merke seg at det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget som i fjor leverte en rapport om ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i Norsk arbeidsliv ikke gikk inn for å gjøre endringer i innleieregelverket. Og at nye reformer bør være begrunnet i tilgjengelig kunnskap og konsekvensutredes før de startes. Det er også viktig for Melsom å understreke at arbeidsgivernes mulighet til å leie inn arbeidskraft skal foregå innenfor alle lover og regler.


Arbeids- og inkluderingsminsterens svar

Hadia Tajik åpner sin redegjørelse med å understreke at det er viktig for ministeren å få tilbakemeldinger fra alle som er berørte av endringene, nå som høringsprosessen med innstramningene er satt i gang.

–For å få opp attraktiviteten i en del bransjer som i dag er preget av stor grad av innleid arbeidskraft, så er det behov for å komme med noen innstramninger som gjør at man får bukt med innleie som bemanningsstrategi, sier Tajik

Ministeren understreker at regjeringen også synes fleksibilitet er bra i arbeidslivet, men de ønsker å få opp rekrutteringen i næringer som har mye innleie av arbeidskraft. Hun mener også at innleie er med på å gjøre maktbalansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for skjev ved at arbeidstakere som ikke er fast ansatt er veldig utsatt. Hun peker på at rekruttering og produktivitet er problemer som kommer ut av å leie inn arbeidskraft. Det blir mindre attraktivt for unge med fagbrev å velge byggebransjen på grunn av den store andelen innleie.


Assemblin & Adecco er bekymret

To av gjestene som ble invitert til medlemsmøtet var Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin og Erling Kornkveen, konserndirektør i Adecco. De var begge svært bekymret for hvordan forbudet mot innleie ville slå ut i bransjen.


Assemblin er en teknisk entreprenør i byggebransjen med hovedtyngde innenfor rør. De leverer til et prosjektmarked som har blitt ganske krevende. Prosjektene har økt i størrelse og kompleksitet, samtidig som at byggetiden ikke er blitt lengre. Dermed opplever de at bemanningsbehovet er ganske høyt.
–Et absolutt forbud mot innleie er feil og hard medisin. Det vil stille Assemblin og byggebransjen i en svært vanskelig situasjon. Konsekvensene av et forbud tror vi vil bli stopp i nødvendig arbeidsinnvandring til Norge. Og vi vil få en permanent utfordring med grunnbemanningen til våre prosjekter, sier Hansen

Adecco er et av Norges største bemanningsbyråer som bidrar kraftig til å redusere arbeidsledigheten. 40% av de som er ansatt hos selskapet kommer fra arbeidsledighet. De har rundt 600 fast ansatte med tariffavtale, som blir rammet av forbudet og som potensielt mister jobben. De har en gjennomsnittlig ansiennitet på nesten 6 år og 140 av de har jobbet hos Adecco i over 10 år.
–Jeg mener det ikke kan være god politikk å flytte disse faste ansatte i en organisert bedrift til midlertidig ansettelse i en uorganisert underentreprenør, sier Kornkveen.


Se opptak fra medlemsmøtet om innleie
Les mer

Innleie av arbeidskraft - veiledning for medlemmer i NHO