NHO

Innhold

Forhandlinger om mulig ny IA-avtale

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

– Det er viktig at en eventuell ny avtale har en verdi for bedriftene i deres daglige arbeid, sier Nina Melsom i NHO.

Torsdag startet partene i arbeidslivet og regjeringen reforhandlinger av IA-avtalen. – Det er viktig at en eventuell ny avtale har en verdi for bedriftene i deres daglige arbeid, sier Nina Melsom i NHO.

IA-avtalen ble første gang inngått i 2001 og har vært reforhandlet en rekke ganger. Formålet med avtalen er et samarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter for et systematisert sykefraværsarbeid. Avtalen har tre overordnede mål: 

  • Redusere sykefraværet
  • Rekruttere og beholde flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet
  • Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene

Gjennom avtaleperioden har NHOs bedrifter nådd målet om en reduksjon i sykefraværet på over 20 prosent. Det er nettopp arbeidet med sykefravær som er hovedårsaken til at NHOs bedrifter er med i avtalen. – En eventuell ny avtale må ha klare mål. Den må også gi tydelig anerkjennelse til bedriftene som jobber godt og systematisk med å redusere sykefraværet, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom. Hun sier at bedriftene også ønsker seg bedre virkemidler inn i avtalen, både for å forebygge fravær og håndtere lange fravær, noe som vil gjøre oppfølgingsarbeidet smidigere i hverdagen, særlig for de små og mellomstore bedriftene. – Medlemsbedriftene våre har også vært tydelige på at de ønsker seg bedre bistand fra NAV og legene for å motvirke langtidsfravær for ansatte med diffuse diagnoser. Dette gjelder særlig psykiske lidelser, samt muskel- og skjelettlidelser, diagnoser som står for nærmere 60 prosent av fraværet, sier Melsom.

Partene har som mål å sluttføre forhandlingene før jul.

For å øke kunnskapsgrunnlaget i forkant av IA-forhandlingene har NHO bedt SINTEF om å gjøre en studie av sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland. Studien ble presentert på et frokostmøte hos NHO.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: