Forlik mellom LO og NHO om ansiennitet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Oppsigelse/advarsel

Oppsigelse/advarsel

LO og NHO har kommet til forlik om ansiennitets betydning ved nedbemanning.

Forliket går på forståelsen av Hovedavtalen paragraf 8-2, som regulerer betydningen av ansiennitet i nedbemanningssituasjoner.  Saken som var berammet for Arbeidsretten, er derfor hevet som forlikt.

 

Her er teksten i forliket mellom LO og NHO.