NHO

Innhold

Global Compact

Hånd i kornåker.

FN-initiativet Global Compact er både et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar.

 Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og anti korrupsjon. Tilslutning til Global Compact innebærer at bedriften gjør sitt beste for å drive virksomheten i tråd med de ti prinsippene.

 FNs Global Compacts ti prinsipper

 Global Compact ble lansert av tidligere generalsekretær for FN, Kofi Annan, i 2000. Kofi Annan oppfordret verdens bedriftsledere til å jobbe sammen med FN for å bekjempe noen av de største utfordringene verden står overfor. I dag er Global Compact verdens største initiativ for samfunnsansvar med mer enn 13 000 deltagere fra over 160 land (oktober 2019). rundt regnet 10 000 av deltagerne er bedrifter.

 Global Compact har to hovedmålsetninger:

 1. Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.

2. Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

 Hvorfor slutter bedrifter seg til Global Compact?

  • Global Compact er et internasjonalt anerkjent rammeverk som gjør det lettere for din bedrift å jobbe med samfunnsansvar i praksis.
  • Gjennom tilslutning til Global Compact gir bedriften et signal til omverdenen om at bedriften jobber seriøst med samfunns- og miljøspørsmål.
  • En tilslutning gir mulighet for å møte og dele erfaringer med andre bedrifter og aktører i nettverket, og tilgang til et stort antall hjelpemidler.
  • Ved å slutte seg til Global Compact viser bedriften en bevisst holdning til samfunnsansvar som vil styrke bedriftens omdømme og langsiktige fortjeneste.

 Stadig flere norske bedrifter slutter seg til Global Compact.

NHO sluttet seg til Global Compact i 2003, og oppfordrer norske bedrifter til å vurdere å gjøre det samme.

Hvordan melder man seg inn?

Bedriftens administrerende direktør, daglig leder eller styreleder sender et brev til FNs generalsekretær der det uttrykkes støtte til Global Compact og de ti prinsippene. Deretter fyller man inn et registreringsskjema på Global Compacts hjemmeside og last opp en digital kopi av brevet til generalsekretæren. Finn mer informasjon på Global Compacts hjemmeside.

 Noen uker senere registreres bedriften på Global Compacts hjemmesiden, og den vil motta en velkomstpakke med mer informasjon fra Global Compact.

Hva forplikter bedriften seg til?

  • Integrere de ti prinsippene i bedriftens strategi og daglige drift. Jobbe for kontinuerlig for bedring på de ulike områdene.
  • Årlig rapportere på aktiviteter og forbedring av praksis knyttet til de ti prinsippene. Omfanget og innholdet i rapporten bestemmes i stor grad av bedriften selv.
  • Fremme kunnskap om Global Compact og samfunnsansvar overfor kunder, leverandører og offentligheten generelt.
  • Eventuelt etablere partnerskap med andre organisasjoner for å bidra til bredere samfunnsmessige målsetninger, knyttet til bla. helse, utdannelse, likestilling og miljø.

Global Compacts norske nettverk

Global Compact er basert på ulike typer nettverk – globale, nasjonale, regionale, bransjemessige og tematiske – og deltagelse i slike nettverk kan gi bedrifter anledning til å dele erfaringer med og få inspirasjon fra andre bedrifter, og diskutere arbeidet med de ti Global Compact prinsipper seg imellom.

I Norden ble det dannet et nettverk for bedrifter fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Grønland. Det nordiske nettverket ble i 2019 avviklet som følge av at hvert av de nordiske landene opprettet sitt eget nettverk.  

I september 2019 var sekretariatet for det norske nettverket på plass, ledet av direktør Kim N. Gabrielli.  Bakgrunnen for opprettelse av et norsk nettverk er at det har blitt pliktig for Global Compact-bedriftene å betale en medlemskontingent for deltakelsen. Deler av kontingenten går til et nasjonalt nettverk, og dermed vil man kunne engasjere hjelp til å stå for den daglige driften av nettverket. Fremdeles vil det være samarbeid mellom de nordiske landene og de nordiske møtene vil bli avholdt også i fremtiden.

Kontaktinformasjon UN Global Compact Nettverk Norge:

Kim Gabrielli, direktør

Line Karlsen, medlemsansvarlig

Kommunikasjon

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: