Høyesterettsdom om lønn under permittering

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Ved betaling av sykepenger gjelder det en øvre grense på 6 G. Høyesterett klargjør at tilsvarende begrensning ikke gjelder ved permittering.

Høyesterett avsa nylig dom i en sak om en ansatt som arbeidet på en rigg i Nordsjøen, og som krevde full lønn i en periode hvor den ansatte var permittert fordi riggen lå i opplag.

En arbeidsgiver som går til permittering plikter i en arbeidsgiverperiode før den permitterte har krav på ledighetstrygd, å betale den permitterte lønn. Det fremgår av lov om lønnsplikt under permittering at lønnen skal beregnes på samme måte som sykepenger.

Ved betaling av sykepenger gjelder det imidlertid en øvre grense på 6 G, og den ansattes arbeidsgiver hadde begrenset utbetalingen til 6G.

Den ansatte fikk medhold i Høyesterett, og dommen klargjør at tilsvarende begrensning ikke gjelder ved permittering.  

Mer om dommen på Høyesteretts nettsider.

Her får du mer informasjon om reglene ved permittering.