Hurtigsporet gir arbeidskraft bedriftene trenger

Mohamad kom fra Syria til Norge fra 3 år siden, og fikk raskt jobb hos Støa Håndverk AS i Drammen.

Mohamad kom fra Syria til Norge fra 3 år siden, og fikk raskt jobb hos Støa Håndverk AS i Drammen. Foto: RedInk/Hampus Lundgren.

Hurtigsporet skal få flyktninger med kompetanse raskere i kontakt med arbeidsgivere slik at de kan komme ut i jobb.

NAV og NHO går nå sammen om å synliggjøre mulighetene som Hurtigsporet gir for å koble bedrifter med flyktninger som sitter på ettertraktet kompetanse. Hurtigsporet er i første omgang avgrenset til fire byer: Bergen, Drammen, Bodø og Fredrikstad.

 Les mer om Hurtigsporet på nav.no  for å få vite hvilken kompetanse som er tilgjengelig i nærområdet. NAV kan også gi informasjon om hvilke støtteordninger som finnes og bistå med rekruttering.

Bedrifter andre steder i landet enn Bergen, Bodø, Drammen eller Fredrikstad kan også bruke Hurtigsporet. Men inntil videre må disse bedrifter kontakte NAVs Arbeidsgivertelefon på telefon 55 55 33 36  (tastevalg 1). Eller ta kontakt med markedskontakten i sitt fylke.

Kompetanse som utgangspunkt

Arbeid er den beste formen for inkludering, men skal man lykkes med inkluderingen er det viktig at man tar utgangspunkt i bedriftenes behov for kompetanse. 
- Det finnes mye kompetanse blant flyktninger som bedrift kan få glede av. Hurtigsporet skal lettere tilgjengelig gjøre denne for bedriftene, sier Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO.

NAV kartlegger den kompetansen som finnes hos dem som deltar på introduksjonsprogrammet for flyktninger og identifiserer hvilke deltakere som kvalifiserer til hurtigsporet.

Støtteordninger

Dersom det er behov for det kan NAV tilby støtteordninger for at flyktningen raskest mulig skal bli kjent med arbeidsoppgavene. Bedriften kan motta både lønnstilskudd og mentorstøtte for en periode. 

- Bedriftene må ha ansatte som kan forsvare sin lønn over tid. Da kan slike støtteordninger være viktige for å minske ansettelsesrisikoen i oppstarten, sier Jullum Hagen.

Dette er Hurtigsporet:

• Flyktninger skal få en grundig kompetansekartlegging i mottakene slik at NAV og kommunen vet hva en nyinnflyttet flyktning har med seg av kompetanse.
• NAV skal tidligere inn: Rett etter at en flyktning er bosatt skal NAV og kommunen utarbeide en individuell plan for oppfølging. Introduksjonsprogrammet behøver ikke vare i to år for alle. NAV og kommunen velger ut kandidater til Hurtigsporet og vurderer muligheter for jobb og nødvendig oppfølging.
• Deltakere kan ha ulik yrkesbakgrunn, men har kompetanse som bedriftene etterspør og ellers gode forutsetninger for å komme i arbeid.
• Lønnstilskudd og oppfølgingsordninger som for eksempel mentorstøtte på arbeidsplassen er tilgjengelig for kandidater i Hurtigsporet.

Mer informasjon om Hurtigsporet på NAV sine sider.