NHO

Innhold

IA-partene lanserte ny arbeidsmiljøportal

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, og nestleder i LO, Roger Heimli, i paneldiskusjon om Arbeidsmiljøportalene fra mandagens webinar.

Nettportalen inneholder kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer og lenker til verktøy som skal hjelpe bedriftene i sitt daglige forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

- Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover. I dette arbeidet mener vi det er viktig og riktig å jobbe bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor står vi nå sammen for et bedre arbeidsmiljø under IA-avtalen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Mandag 7. januar lanserte Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet en ny Arbeidsmiljøportal i eget webinar ledet av journalist Erik Aasheim.

Se webinaret her. 

Satsningen skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, for å øke nærvær og redusere sykefravær. Et godt arbeidsmiljø der partene på arbeidsplassen jobber sammen om forbedring av arbeidsmiljøet, vil gi resultater, også for produktivitet og omstilling.

Arbeidsmiljøportalen gir konkrete, kunnskapsbaserte verktøy og råd om hvordan man kan arbeide målrettet med arbeidsmiljø i de enkelte bransjene. Foreløpig finnes tilpassede verktøy for følgende bransjer: 

  • frisør
  • sykehus
  • sykehjem
  • bygg
  • persontransport
  • næringsmiddelindustri
  • anlegg
  • leverandørindustri olje og gass

Hvert år vil 4-6 nye bransjer få bransjerettet verktøy, men det er også informasjon alle kan benytte i sitt arbeidsmiljøarbeid på portalen.