Innleie: Forbud er feil vei å gå

Bilde av en kran på byggeplass.

Arbeiderpartiet vil forby bruk av bemanningsselskaper i byggenæringen i Oslo-området. Det er feil medisin for å sikre et seriøst arbeidsliv, mener NHO.

Den seriøse delen av bemanningsbransjen er nødvendig i norsk arbeidsliv. Et forbud er ikke løsningen på problemene vi ser i byggenæringen.

Onsdag 15. november er det varslet en politisk demonstrasjon fra flere fagforeninger for et forbud mot innleie av arbeidskraft i byggenæringen i Oslo-området.

Slik forholder du deg som arbeidsgiver til den politiske streiken.

NHO er mot et forbud mot innleie:

Bemanningsbransjen løser en viktig oppgave i norsk arbeidsliv. De håndterer behovet for fleksibilitet og tar hånd om "topper" i en prosjektorientert bransje som byggenæringen. Disse bedriftene er også en døråpner inn i arbeidslivet for mange. Istedenfor et forbud må vi sammen finne gode løsninger på de utfordringer vi ser i enkelte bransjer.

Sourcing-avtaler
Fast ansettelse er hovedregelen i arbeidslivet – og slik skal det fortsatt være. Bedriftene ønsker faste ansatte fordi dette sikrer kompetanse og forutsigbarhet. Utfordringer knyttet til en stor andel innleide begrenser seg først og fremst til bygg og anlegg, særlig i Oslo.

NHO foreslo allerede i mars å innføre et skille i regelverket, mellom:

  • innleie som alternativ til midlertidig ansettelser, og
  • innleie som alternativ til mer permanente behov

– Vi ser en tendens til at innleid arbeidskraft blir brukt i stedet for egne ansatte i byggenæringen, i strid med de helt tydelige reglene for innleie som vi har i Norge. Det kan gi en urettferdig konkurransesituasjon for de bedrifter som har arbeidstakere direkte ansatt hos seg. Gjennom den senere tid har man sett en økende tendens til at bedrifter inngår såkalte sourcing-avtaler med bemanningsbedrifter innenfor bygg og anlegg. Det var ikke intensjonen da regelverket for innleie ble utformet i 2000, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO. 

Sikrer jobber i Norge
– Løsningen er imidlertid ikke et forbud mot innleie for denne næringen, slik Ap har foreslått. De har tatt utgangspunkt i en tysk modell, men overser at det i Tyskland er en generell adgang til midlertidige ansettelser i to år. Den delen av den tyske modellene har Ap ikke tatt med seg i sitt forslag.  Gjennom et forbud risikerer vi for eksempel at byggeprosjekter stopper opp fordi vi ikke har nok folk på jobb. Det er det ingen som er tjent med, sier Melsom. Det andre vi risikerer ved å forby seriøse bedrifter som driver utleie av kompetent arbeidskraft, er at de useriøse aktørene, som vi vet eksisterer, får et større marked å boltre seg på.

SV lanserte denne uken et forslag om generelt forbud mot innleie fra bemanningsselskaper – over hele landet og i alle bransjer.  

Dette vil ramme mange bedrifter, store og små, ikke minst i industrien: Hvis bedriften har behov for å leie inn ekstra personell for å kunne gjennomføre en stor kontrakt, må de ha tilgang på kompetent arbeidskraft. Bemanningsbyråene sørger for at de klarer å dekke opp dette behovet.

Det er begrenset hvor mange sveisere som er tilgjengelig, for eksempel på Stord, for gjennomføringen av Åsta Hansteen-prosjektet. Innleid arbeidskraft bidrar faktisk til å beholdearbeidsplasser i distriktene. Alternativet hadde vært at produksjonen ble flyttet til utlandet. 

Nei til kvoter
Regjeringen fremmet før sommeren forslag til regulering av innleie. Forslaget omfatter en nærmere definisjon av fast ansettelse, en hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat - samt en kvotebegrensning på innleie.

NHO støtter en presisering av fast ansettelse som et virkemiddel i denne sammenheng. Vi er imidlertid imot at det innføres en kvotebegrensning på innleie. Da risikerer vi at oppdrag og prosjekter stopper opp fordi bedriftene ikke får tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft.

Det er nå viktig at vi lar en lovendring med en klarere definisjon av fast ansettelse virke før eventuelt andre tiltak vurderes.