- Det gir mening å se enkeltmennesker lykkes

Publisert

Beate Holm Töpfer i samtale med Christian Chramer på NHOs arrangement om inkludering på Arendalsuka onsdag 18.08.21.

Beate Holm Töpfer i samtale med Christian Chramer på NHOs arrangement om inkludering på Arendalsuka onsdag 18.08.21.

Beate Holm Töpfer, daglig leder ved Lillesand Hotel Norge, delte verdifulle erfaringer om inkludering på NHOs arrangement "Ingen utenfor? Hvordan får flere i arbeid etter krisen" på Arendalsuka. Hennes viktigste budskap var at det krever engasjement og vilje blant både ledere og ansatte for å lykkes.

Lillesand Hotel Norge har gjennom flere år hatt fokus på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for inkludering.

- Det gir mening for alle når vi ser at personer som sliter opplever mestring og lykkes. Når vi først kom i gang og så at arbeidet ga resultater, hadde vi bare lyst til å gjøre mer, sa Beate Holm Töpfer. 

Lillesand-hotellet har lang tradisjon for å inkludere personer utenfor arbeidslivet.

- Det startet med at mannen min, som først jobbet som kjøkkensjef på Grand Hotel i Oslo, jobbet mye med lærlinger. Etter hvert fikk han også spørsmål om å ta inn ungdom som hadde falt ut av skolegang og som trengte ekstra oppfølging. Så begynte snøballen å rulle. Siden den gang har vi tatt inn mange forskjellige kandidater, både gjennom arbeidstrening og ved å ansette fast, og flere har også fullført fult fagbrev hos oss, sa Töpfer.

Hotellet har et tett samarbeid med både NAV og arbeids- og inkluderingsbedriften AVIGO. Beate forklarer at de har flere oppgaver på hotellet som ikke krever formell utdanning, men at det likevel kreves mye tid og innsats for å lykkes. Man må jobbe med hele mennesket. Derfor er det viktig med forutsigbare ordninger og personlig oppfølging fra en veileder som kjenner bedriftenog som kan finne en kandidat som passer og gi veiledning i aktuelle støtteordninger.

- Det er ikke enkelt å få oversikt over ulike ordningerVi har jo ikke kontortid hos oss som vi kan bruke til å sette oss inn i alt som finnes. Vi må jobbe, forklarer Beate. 

- Og selv om vi er godhjertet og ønsker å bidra, så er vi helt nødt til å levere resultater og skape trygge arbeidsplasser. Da må det være ordninger som også gjør at dette lønner seg økonomisk.   

På spørsmål om hva som skal til for at flere bedrifter skal rekruttere bredt, svarer Beate:

- Ofte kan det være viktig å få erfaring med at det fungerer og at det gir resultater. Da vil man forsøke igjen. Det gjør noe med oss å se andre oppleve mestring og lykkes.

 

Se opptak av arrangementet "Ingen utenfor? Hvordan få flest mulig i jobb etter krisen": 

myOnvent - Arendalsuka 2021 NHO-fellesskapet 

Slik kommer du i gang med inkludering