Må stå fast ved 200 personer på arrangement

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv NHO. Foto: Moment Studio

Myndighetene har gitt lov til opptil 200 kan samle seg på arrangement. – Vi er bekymret for at kommuner uten forankring fra nasjonale helsemyndigheter strammer inn dette tallet unødvendig, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Som følge av koronapandemien har norske myndigheter satt en begrensing på maks 200 deltakere samtidig på ethvert arrangement på offentlig sted. Samtidig melder NHOs medlemsbedrifter om kommunale begrensninger og oppfordringer om ikke å avholde arrangement.

– Helse må ha fokus, men når nasjonale helsemyndigheter har gjort en vurdering er det viktig for bedriftene at det står seg og ikke omgjøres lokalt. Våre bedrifter er opptatt av å ha gode smittevernsrutiner på arrangement og å følge myndighetens retningslinjer, sier Melsom.

Bakteppet er at pandemien har rammet arrangements- og konferansenæringen hardt. For at disse bedriftene skal klare seg gjennom pandemien trenger de forutsigbarhet og å planlegge innenfor dagens regelverk.

– Det siste vi trenger nå er et lappeteppe av lokale regler og begrensinger over hele Norge som ikke er forankret av nasjonale myndigheter. I den grad det er aktuelt med lokale regler, må det være basert på nasjonale føringer. Ulike regler gjør det umulige å planlegge for arrangement og for disse bedriftene å drive sin virksomhet. Her må myndighetene være tydelige i det som formidles, sier Melsom.

Hun peker også på hva kunder kan gjøre i en tid hvor mange sliter:

– For mange av disse bedriftene handler det nå om å overleve og holde på ansatte. Jeg håper derfor folk gjennomfører arrangement hvor smittevern er ivaretatt innenfor dagens regelverk.