Foto:

Midlertidig ansettelser: Små utslag i evaluering

Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, mener NHO-direktør Nina Melsom.

Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, mener NHO-direktør Nina Melsom. Foto:

Arbeidsmiljølovens nye og utvidede mulighet til å ansette midlertidig er evaluert etter å ha virket i kun ett år: - Viktig kunnskap, men vi trenger mer, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Institutt for Samfunnsforsking (ISF) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet evaluert det førtse året med den nye generelle adgangen til midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015. Særlig har de sett på om den gir bedre tilgang til det ordinære arbeidsmarkedet for grupper med svak tilknytning til arbeidslivet.

NHOs målsetting var en bestemmelse som bidrar til at bedriftene tør å satse og ta risiko når de ansetter. Dette skulle skape flere arbeidsplasser og øke arbeidsdeltakelsen.

ISF-rapporten finner små effekter av flere midlertidig ansatte etter reformen ble innført. I følge rapporten er innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne i noen større grad i midlertidig stillinger. Totalt antall jobber har ikke økt.

Les ISI-rapporten

Ytterligere evaluering må til

- Vi er alltid interessert i mer kunnskap – også på dette feltet. Derfor er vi glad for denne rapporten, som vi skal studere grundig, sier Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO. 

- Uansett ser endringen i arbeidsmiljøloven ikke ut til å gitt dramatiske utslag. ISF understreker selv at man må være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner. Derfor er ytterligere evalueringer nødvendig. 

Melsom understreker at den utvidede muligheten til å ansette midlertidig bare har eksistert i kort tid, det første året: - Derfor trenger vi mer tid for å få et utfyllende bilde. Også fagbevegelsen bør lytte til forskernes råd om å ikke trekke bastante konklusjoner for raskt, sier hun. 

- Vi må heller ikke glemme å ta andre rapporter med i helhetsvurderingen – rapporter som til dels gir andre konklusjoner. ISF sier dessuten selv at denne rapporten kan være påvirket av konjunkturnedgangen vi nå har lagt bak oss. Det er vanskelig helt å skille effekter av reformen fra endringer som skyldes konjunktursituasjonen.

 

Stabilt nivå 

Bruken av midlertidige ansettelser er generelt sett lav i Norge. De siste ti årene har den i praksis ligget på samme nivå, mellom 6 og 7 prosent i privat sektor. 

- NHO har hele tiden ment at fast ansettelser er – og skal være – hovedregelen i det norske arbeidslivet. Samtidig er det nødvendig med en viss fleksibilitet og et velfungerende korttidsarbeidsmarked. Vi mener den nye regelen må få virke også i en normal konjunktursituasjon, før vi trekker bastante konklusjoner. 

- Dersom det skulle vise seg at den nye regelen får utilsiktede konsekvenser, som for eksempel en dramatisk økning i midlertidige ansettelser, så vil NHO være med på å se på justeringer i regelverket. Men vi er ikke der ennå, vi har ikke den klare konklusjonen.

Les mer om arbeidslivspolitikk

Les mer om reglene for midlertidige ansettelser