Nå er det lov å jobbe frem til klokken 23

Ung kvinne som sitter på datamaskin.

Fra 1. juli blir dette lov etter klokken 21.00, når reglene for kveldsarbeid endres. Illustrasjonsfoto. (Foto: Unsplash).

Fra 1. juli endres reglene for kveldsarbeid fra klokken 21 til 23. Det gjør arbeidslivet mer fleksibelt.

For dagarbeidere som innimellom har behov for å arbeide mer om kvelden, kan PC-en nå tas frem etter klokken ni uten å bryte arbeidsmiljøloven. Stortinget vedtok 1. juni 2017 endringer i arbeidsmiljøloven som utvider adgangen til å arbeide på kvelden.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan da inngå avtale om jobbing mellom klokken ni og elleve på kvelden, etter arbeidstakers initiativ.

Her finner du Stortingets vedtak.

Må avtale fordeling av arbeidstid

NHO mener det er positivt at det åpnes for at arbeidstaker og arbeidsgiver kan bli enige om en annen fordeling av arbeidstiden enn vi tradisjonelt har hatt. Mange har jobber du ikke kan ta med hjem, men i økende antall bransjer er det slik at det ikke spiller noen rolle hvor jobben utføres.

Kravet til enighet sikrer at både arbeidsgiver og arbeidstaker må se nytten av å inngå denne type avtale.

Hviletidsbestemmelsene endres ikke

Selv om det for dagarbeidere nå blir lov å jobbe etter klokken ni på kvelden, vil reglene om hvile gjøre at fleksibiliteten ikke blir så stor som man skulle tro. Hvis du jobber til klokken elleve på kvelden kan du nemlig ikke gå på jobb før klokken ti dagen etter. I følge Arbeidstidsdirektivet må du hvile i elleve timer mellom to arbeidsøkter. 

For tariffbundne virksomheter er det en begrenset adgang til å inngå avtale om kortere hviletid enn elleve timer, men for mange arbeidstakere vil likevel bestemmelsene om hvile i praksis innskrenke mulighetene for kveldsarbeid.

Her finner du Stortingets vedtak.