NAV lyser ut midler for økt bruk av heltid

Publisert

Det lyses nå ut søkbare midler for gjennomføring av forsøksprosjekter for redusert bruk av deltid og økt bruk av heltid. Les mer hos NAV. Søknadsfrist er 31. oktober 2023.

Midlene skal legge til rette for at virksomheter kan innføre og prøve ut alternativ organisering med det formål å få mindre omfang av deltid og økt bruk av heltid.

Midlene skal gis til prosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i enkeltvirksomheter og forhold på den enkelte arbeidsplass, som skaper stort omfang av deltid eller hindrer større bruk av heltid.

Les mer og søknadsskjema