NHO-bedriftene har nådd IA-målet

Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO

Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO, er godt fornøyd med at vi er halvveis til IA-målet. (Foto: Moment Studio).

– Sykefraværet hos NHOs medlemsbedrifter har ligget stabilt lavt de siste årene. Industrien er under IA-målet. Det viser at mange bedrifter jobber godt og langsiktig for å redusere fraværet, sier Kristina Jullum Hagen i NHO.

Men selv om de sesongjusterte tallene viser at sykefraværet var 11 prosent lavere i fjerde kvartal 2016 enn i andre kvartal 2001 og at det er blant de laveste nivåene siden 2001, betyr ikke det at vi er i mål.

– Selv om vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet er det fortsatt store forskjeller i sykefraværet mellom kjønn, næringer og fylker. Vi ser at NHO-bedriftene har hatt stor nedgang, men sykefraværet er fortsatt høyt, særlig i kommunal sektor, sier Hagen.

Bakgrunnen for tallene er en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.

Les hele rapporten på Arbeids- og sosialdepartementets sider.

Bortsett fra industrien, er det i hovedsak små næringer som har hatt den største nedgangen i sykefraværet, mens de største næringene er blant de med minst nedgang.

Forskjellen i sykefraværet mellom kvinner og menn er fortsatt stor, men er blitt litt mindre de siste årene.

Stabilt for arbeidsmarked for funksjonshemmede

På tross av et svakere arbeidsmarked har andelen sysselsatte funksjonshemmede hold seg stabilt selv om målet om økt sysselsetting av denne gruppen ikke er oppfylt.

Av de funksjonshemmede er 44 prosent i arbeid, mot 73 prosent i hele befolkningen.

Lavest er sysselsettingen blant personer med psykiske lidelser hvor omlag 25 prosent er i arbeid, og høyest blant personer med nedsatt syn eller hørsel hvor over 60 prosent er i arbeid.

Antall unge som mottar arbeidsavklaringspenger har økt svakt de siste årene. Blant disse finner vi mange uten fullført utdanning som går lenge på stønad, uten å finne arbeid.

– Dette er gledelige tall. Til tross for en periode med økende arbeidsledighet har ikke det gått ut over funksjonshemmedes muligheter til å få seg en jobb. I NHO satser vi på Ringer i Vannet og har fått 5 000 over i ordinært arbeid i NHO-bedrifter gjennom prosjektet, sier Kristina Jullum Hagen.

Les mer om Ringer i vannet