NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund (Foto: Thomas Haugersveen).

– Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.

– For de aller fleste har vi et godt og velfungerende arbeidsliv, men over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert og krevende, sier Skogen Lund.

Nå har NHO og NHOs landsforeninger blitt enige om seks hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er både tiltak rettet mot myndighetene, og også tiltak næringslivet vil gjennomføre selv.

NHO-sjefen er krystallklar på at arbeidslivskriminaliteten er en trussel mot det gode arbeidslivet vi har i Norge. Mange av NHOs medlemsbedrifter opplever at de taper oppdrag i konkurranse med useriøse aktører. Resultatet er færre jobber. I følge NHOs økonomibarometer sier hver fjerde bedrift at arbeidslivskriminalitet er et hinder for nyansettelser.

Beregninger gjort av Samfunnsøkonomisk analyse viser at vi går glipp av anslagsvis 28 milliarder kroner i tapte verdiskaping – per år.

– De er tyver som stjeler fra fellesskapet. Dette er penger vi skulle brukt på blant annet sykehjemsplasser, veier og utdanning. Klarer vi å bekjempe arbeidslivskriminaliteten har det en stor gevinst for velferden i samfunnet vårt.

– Det er allerede gjort mye bra arbeid, men arbeidslivskriminaliteten finner stadig nye veier. Derfor trenger vi treffsikre virkemidler for å holde de kriminelle aktørene unna markedet, sier Kristin Skogen Lund.

Dette er NHOs seks forslag:
  1. NHOs bransjer er i gang med, og vil ytterligere forsterke, målrettede tiltak som adresserer deres spesifikke utfordringer
  2. Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet krever myndighetenes koordinerte og prioriterte innsats. Særlig må A-krimsentrenes operative slagkraft styrkes og tilsyn baseres på risiko.
  3. Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet 
  4. Private innkjøpere må ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. Næringslivsorganisasjonene vil hjelpe med dette arbeidet.
  5. Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad, og praksis må være lik over hele landet.
  6. NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold. 

Les hele tiltaksplanen her

Spørsmål og svar om arbeidslivskriminalitet.