Nødvendig opprydding i nødvendig bemanningsbransje

To menn som bærer trebjelker på en arbeidsplass.

De fleste bedrifter vil ha behov for å dekke inn ved sykdom, ferier eller arbeidstopper, sier Nina Melsom i NHO. (Illustrasjonsfoto: Maskot/Scanpix).

- Det er behov for opprydding i innleieregelverket, men bemanningsbransjen er fortsatt nødvendig, sier Nina Melsom i NHO.

- Bemanningsbransjen er helt nødvendig for lokale bedrifter. Stenges bransjen ute fra norsk arbeidsliv, stenges også porten inn for mange med hull i cv-en, sier Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Torsdag presenterte regjeringen sine forslag om regulering av arbeidskraftinnleie. Tidligere i år ga også NHO sine innspill til endringer i dagens regelverk, for blant annet å unngå at innleide eller midlertidige fortrenger fast ansatte.

Melsom reagerer på at det i debatten rundt bemanningsbransjen nærmest settes likhetstegn mellom bemanningsbransjen og useriøsitet, svart arbeid og sosial dumping.

Fast ansettelse hovedregel

- Fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Bedriftene ser jo at det lønner seg å ta vare på de ansatte og deres viktige kompetanse. Kun én til to prosent av arbeidsstyrken er ansatt i bemanningsbedrifter.

NHO ser at det er utfordringer ved dagens regelverk. Særlig innen bygg- og anleggsbransjen er innleieandelen betydelig høyere, bedriftene innenfor dette området benytter ofte innleie istedenfor faste ansettelser.

- Slik kan vi ikke ha det, og vi har derfor spilt inn forslag til endringer til regjeringen.

- Samtidig fungerer regelverket godt utenfor bygg og anlegg; her brukes innleie for å dekke opp et midlertidig behov. De fleste bedrifter vil ha behov for å dekke inn ved sykdom, ferier eller arbeidstopper. Her er selvfølgelig behovet veldig ulikt, mellom bedrifter og mellom bransjer.

Viktig døråpner

- I tillegg er bemanningsbedrifter en viktig døråpner inn i arbeidslivet for personer som i utgangspunktet står utenfor. Også for studenter og andre som trenger fleksibilitet eller arbeidserfaring har disse arbeidsplassene en viktig rolle.

- NHO har merket seg at AP og LO kritiserer regjeringen for å ta et galt grep. Når Ap og LO imidlertid ønsker økt bruk av faste ansettelser i bemanningsbedriftene, vil det ødelegge for den ungdommen som kanskje har noen hull i CV-en og ikke får prøvd seg i et vikariat, sier Melsom.

Nå skal hun bruke tid på NHOs høringsuttalelse til regjeringens forslag. Målet må være å få et regelverk som er balansert, som rydder i de utfordringene man har sett innenfor bygg- og anleggssektoren, men som ikke skaper forstyrrelser i de bransjer der regelverket fungerer.