Norsk nettverk for samfunnsansvar

Publisert

Fra dagens møte i Næringslivets Hus: Fungerende adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid og Lise Kingo, CEO & Executive Director UN Global Compact.

Fra dagens møte i Næringslivets Hus: Fungerende adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid og Lise Kingo, CEO & Executive Director UN Global Compact.

Nå lanseres Global Compact nettverket i Norge, et FN-initiativ for å få bedrifter til å ta samfunnsansvar.

- Det lønner seg at bedrifter tar samfunnsansvar, sier fungerende NHO-sjef, Ole Erik Almlid.

NHO har jobbet i mange år, og på flere fronter, for at medlemsbedriftene skal opprettholde eller øke sin innsats og å ta samfunnsansvar.

- Når bedrifter tar ansvar lønner det seg, ikke bare for samfunnet, men oftest også for bedriftene selv. Det gir bedre risikokontroll, og i mange tilfeller også bedre omdømme, sier Almlid.

Selv om NHO, helt siden Global Compacts spede begynnelse for 19 år siden, har vært koordinator for aktiviteten i Norge, har det vært for et nordisk Global Compact-nettverk. Først nå får Norge sitt eget nasjonale nettverk.

Det nyvalgte styret i Global Compact Nettverk Norge, med varamedlemmer: Agnethe Brown Erland, Sparebank 1 SR-bank, Wenche Grønbrekk, Cermaq, Jan Atle Ellingsen, Bergen Plastics, Unni Farestveit, Agder Energi, Cilia Ingdahl, Aker BioMarine, Karoline B. Hjertø, Sparebank 1 Østlandet, Sigurd Vildåsen, Sintef, Bente Næss, Asplan Viak, Adriana Garcia, T&G Elektro, Tine Venås, Atea og Tor Helmersen, Investinor. (Eli Munkelien, Innovasjon Norge, var ikke til stede da bildet ble tatt).

Det nyvalgte styret i Global Compact Nettverk Norge, med varamedlemmer: Agnethe Brown Erland, Sparebank 1 SR-bank, Wenche Grønbrekk, Cermaq, Jan Atle Ellingsen, Bergen Plastics, Unni Farestveit, Agder Energi, Cilia Ingdahl, Aker BioMarine, Karoline B. Hjertø, Sparebank 1 Østlandet, Sigurd Vildåsen, Sintef, Bente Næss, Asplan Viak, Adriana Garcia, T&G Elektro, Tine Venås, Atea og Tor Helmersen, Investinor. (Eli Munkelien, Innovasjon Norge, var ikke til stede da bildet ble tatt).


Nettverket har rukket å bli verdens største initiativ for samfunnsansvar. Det består av mer enn 13 000 virksomheter fra mer enn 160 land, hvorav omlag 10 000 av deltakerne er bedrifter. De resterende er organisasjoner og akademiske institusjoner.

I Norge er ca. 150 virksomheter tilsluttet Global Compact.

Her kan du lese mer om FN-initiativet, Global Compact.