NHO

Innhold

Ny dom gir avklaringer om nedbemanning

Nyhet, Arbeidsrett, Lover og regler

Publisert

#205

Høyesterett avsa nylig en dom som gir veiledning om hvordan nedbemanning, og fastsettelse av den enhet det skal nedbemannes innenfor, skal gjennomføres.

– Selv om bedriften ikke fikk medhold i denne konkrete oppsigelsessaken, gir Høyesteretts dom likevel grei informasjon om hvordan utvalgskrets særlig i større selskaper skal fastsettes, sier NHO-advokat Margrethe Meder. Hun prosederte saken på vegen av Abelia som opptrådte som parthjelper til støtte for Telenor Norge AS.

Høyesterett slår fast at Telenor som utgangspunkt hadde saklig grunn til å begrense utvalgskrets i tråd med en konsekvent praksis i selskapet. Å begrense dette til divisjon og geografi er saklig. Dette gjelder uavhengig av om fagforeningene er enige eller ikke, og selv om bedriften har gode økonomiske resultater. Behov for løpende tilpasning til konkurransesituasjonen og hensynet til å unngå uro i organisasjonen tilsier at nedbemanningen begrenses til en del av selskapet. Dette er viktige presiseringer og i tråd med det syn NHO alltid har fremmet.

Så klargjør Høyesterett at bedriftene i unntakstilfeller også må foreta en særlig vurdering av om kretsen må tilpasses. Dette er fordi måten kretsen settes sammen på, kan innebære at ansiennitet ikke får noen eller vesentlig svekket betydning når det skal foretas en utvelgelse mellom de ansatte som inngår i kretsen. Hvor mange og hvilke stillinger som inngår i kretsen, vil da være sentrale momenter. Om det grunnlag for en slik «ekstra sjekk» og en tilpasning vil avhenge av et helhetsbilde og en avveiningen av hvor sterke grunner bedriften har for å begrense utvalgskretsen på en bestemt måte, hvilke ulemper dette medfører for virksomheten og på den andre siden om ansiennitet svekkes vesentlig.

Høyesterett kom til at kretsen i dette konkrete tilfellet var avgrenset slik at betydningen av ansiennitet ble vesentlig svekket. Oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: