Ny dom om nedbemanning i Høyesterett

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Arbeidsgiver kan ikke nedbemanne i en del av virksomheten og oppbemanne i en annen.

I en nyavsagt dom vurderer Høyesterett om en bedrift hadde oppfylt sin plikt til å tilby annet ledig, passende arbeid til en ansatt som ble overtallig. Bedriften hadde ikke tilstrekkelig arbeid i en del av virksomheten, samtidig som den i samme tidsrom måtte bemanne opp i en annen.

Les hele dommen fra Høyesterett.

Kort tid før oppsigelsen var det fortatt nyansettelser i stillinger som den oppsagte arbeidstakeren mente seg kvalifisert til. Bedriften på sin side mente prosessene måtte sees på separat, og at når oppsigelsene var foretatt innen en avgrenset krets, måtte plikten til å vurdere annet passende arbeid foretas innen den sammen kretsen.

Høyesterett var ikke enig i dette. Dommen slår fast at en bedrift som hovedregel må se på hele virksomheten – selskapet – når den skal vurdere om det finnes annet passende arbeid, før en arbeidstaker blir sagt opp. Dette gjelder selv om det er greit å begrense utvalgskretsen til en del av virksomheten.

Videre slås det fast at arbeidsgiver ikke kan isolere vurderingen til når det foreligger annet passende arbeid til dato for oppsigelsen.  Vurderingen av om det er annet passende arbeid å tilby må gjøres før oppsigelsen gis. Når to prosesser – nedbemanning og oppbemanning – skjer tidsmessig i samme periode slik som her var tilfellet, ble det for snevert å isolere tilbudsplikten til selve dato for oppsigelsen.

Om prosessene er tilstrekkelig nære i tid og sammenheng, er noe som må avgjøres i hver enkelte sak, men i dette tilfellet skulle bedriften ha tilbudt arbeidstakeren ledig stilling i avdelingen der det ble bemannet opp.

NHO har ikke vært involvert i saken.