Ny hjemmekontorforskrift: Viktig at arbeidstaker kan ta ut fleksibilitet

Publisert

Regjeringen har fastsatt enkelte endringer i hjemmekontorforskriften. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Les mer om hvilke regler som nå gjelder på hjemmekontoret på vår medlemsportal Arbinn. 

I hovedtrekk videreføres forskriften som i dag, men fra 1. juli vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid gjelde tilsvarende ved hjemmearbeid. Det vil fortsatt være krav til at partene inngår en skriftlig avtale om ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet. Som i dag vil forskriften ikke regulere når arbeidsgiver evetuelt kan pålegge hjemmekontor, og heller ikke den enkeltes mulighet til å kreve dette. Videre har forskriften ikke bestemmelser om utstyr eller kompensasjon ved arbeid hjemmefra.  

- Jeg er helt enig i at vi skal ha en regulering av arbeidstid på hjemmekontor, slik at vi sikrer arbeidstaker nok hvile selv om arbeidet utføres hjemmefra. Samtidig sier mange arbeidstakere at hjemmekontor er viktig for dem, fordi det gir fleksibilitet. Dette ønsker også virksomheten å tilpasse seg til. Da blir maksgrensen på 9 timer arbeid innenfor 24 timer, eller stramme regler om arbeid på kveld og i helgen, uheldig fordi den ikke er tilpasset at arbeidstager kan ta ut denne fleksibiliteten, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Les mer om den nye forskriften på regjeringen.no