Foto:

Nye bestemmelser om reise, kost og losji

Nyhet, Arbeidsliv, Lønn og tariff

Publisert

#205

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, mener Tariffnemnda har funnet en god mellomløsning i spørsmålet om reise, kost og losji. Foto:

Tariffnemnda har i møter 11.-12. oktober 2018 behandlet spørsmålet om allmengjøring av bestemmelsene om reise, kost og losji.

Nemnda vedtok å videreføre allmengjøringen av alle forskriftene. Reise, kost og losji innenfor disse avtalene vil heretter gjelde kun innenfor Norges grenser, mens reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler.

- Dette fremstår som en fornuftig mellomløsning som Tariffnemda har kommet frem til. I realiteten betyr nemdas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes. Dette har vært en vanskelig sak, men med denne løsningen får både industrien og byggenæringen bedre konkurransevilkår, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

BNL-sjef Jon Sandes kommenterer vedtaket slik:

- Dette har vært en svært krevende sak for BNL. Resultatet av nemdas behandling har ivaretatt at industrien og byggenæringen trenger ulike løsninger for å håndtere reise, kost og losji.

Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri, tar Tariffnemndas vedtak til etterretning.

- EØS-avtalen har tjent Norge godt siden 1994. Avtalen sikrer oss fri markedsadgang til det store, europeiske markedet. Denne adgangen forutsetter at alle medlemsland gjensidig respekterer det regel- og lovverk som styrer handelen mellom landene, sier Lier-Hansen.

Nemndas begrunnelse og protokoll er ikke publisert, men ventes i løpet av den neste uken. Hvis du har spørsmål om bestemmelsene, ta kontakt med din landsforening.