NHO

Innhold

Nye regler for arbeidslivet fra 1.januar

Ung kvinne foran pc-skjerm. Foto.

Det blir nye regler for minstelønn i enkelte bransjer. Fotograf: Istockphoto.

Det viktigste her er innføring av generell minstelønn for alle som jobber innenfor overnatting, servering og catering, også uorganiserte.

Her kan du lese mer om disse endringene.

En slik minstelønn innebærer også at bestillere av slike tjenester – mange NHO-medlemmer – vil måtte "påse" at arbeidstakerne i de nevnte bransjer arbeider på allmenngjorte satser. Se mer på påse-plikt her.

Ny likestillings- og diskrimineringslov: 
Dagens diskrimineringsvern er i dag spredt på fire ulike lover, men vil bli samlet til en ny lov fra og med 1. januar. En ny diskrimineringsnemnd skal overta oppgavene som i dag ligger til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).  Vi legger ut mer informasjon om dette ut på nyåret. 

Her er alle endringene fra 01.01.2018 fra arbeids- og sosialdepartementet.

Her er endringene til helse- og omsorgsdepartementet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: