Oppfordrer arbeidsgivere til å legge opp til hjemmekontor i Oslo

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

– I den smittesituasjonen Oslo er i nå oppfordrer vi arbeidsgivere, så langt det lar seg gjøre, til å tilrettelegge for hjemmekontor, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Bakgrunnen er de siste ukene med smitteøkning i hovedstaden og en klar oppfordring fra Oslo kommune 28. september om å tilrettelegge for hjemmekontor.  

– NHO oppfordrer arbeidsgivere i Osloog kommuner med tilsvarende smittetallom å tilrettelegge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk muligArbeidet må organiseres slik at man i så stor grad som mulig unngår å belaste kollektivtransport, sier Melsom. 

Busstreiken øker behovet for hjemmekontor: 

– Busstreik vil kunne medføre større belastning på tog, buss og trikk. I denne situasjonen er det viktig at arbeidsgivere utviser et særlig ansvar. 

Les mer om kollektivtrafikk og hjemmekontor på Arbinn.no 


Endringer for skjenkesteder og arrangement 

I tillegg til oppfordring om hjemmekontor har Oslo kommune fra 29. september endret forskrift om forebygging av koronasmitte. Det er fortsatt tillatt med konferanser med opptil 200 deltakere så lenge man opererer med faste sitteplasser og øvrige smitteverntiltak ivaretas. For arrangement uten faste sitteplasser vil det være lov med opptil 50 deltakere.  

Skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Det vil være frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til å avvise gjester som ikke ønsker å registrere seg. 

Les mer om registrering og smittesporing på Arbinn.no  

Oslo kommune vil gjøre en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager. 

Les mer om endringene på Oslo kommune sine nettsider.