Regjeringen med lovforslag om pensjon fra første krone

Publisert

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. NHO er enig i en slik systemomlegging, men mener omleggingen burde vært gjort kostnadsnøytralt for bedriftene.

Arbeidsgivere med innskuddsordninger kan i dag velge å starte sparingen for sine ansatte først for inntekt over 1 G, det vil si drøyt 100 000 kroner. Etter lovforslaget blir det krav om at alle private tjenestepensjonsordninger må spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. 

- NHO er opptatt av at alle skal ha en god pensjon å leve av. Samtidig er vi opptatt av å hensynta næringslivet og det er mange bransjer som blir truffet hardt. Det er viktig at deres interesser blir ivaretatt, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

En økning av minstekravet til tjenestepensjon vil bli krevende, særlig for bedrifter som har en stor del av kostnadene sine knyttet opp til lønn, slik som for eksempel service, handel og reiseliv. 

- Dette er bransjer som ofte er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge, de er flinke til å inkludere og representerer viktige distriktsnæringer. Dette er i stor grad de samme bedriftene som vi ser at nå også rammes hardt av korona-krisen, sier Melsom.

NHO har vært opptatt av det må være en minimumsgrense for når en ansatt skal meldes inn i en pensjonsordning, slik at medlemskap og sparingen står i et rimelig forhold til administrasjon, kostnader og det å bli meldt inn i en forsikringsordning. Vi har også vært opptatt av å videreføre dagens lovgivning for sesongansatte.

- Forslaget i proposisjonen, der det kun kreves en inntekt på tusen kroner før man tas opp i pensjonsordningen, mener vi er altfor lavt. Vi er også skuffet over at regjeringen fjerner de spesielle reglene for sesongansatte.

Regjeringen legger opp til at endringene om pensjon fra første krone skal tre i kraft 1. januar 2023. Det er ikke foreslått egne overgangsregler, men regjeringen sier at de vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av eventuell midlertidig kompensasjon til arbeidsgivere før endringene trer i kraft.

- Det er viktig at næringslivet får tid til å forberede seg på en omlegging. Vi avventer nå regjeringens forslag om en kompensasjonsordning, avslutter Melsom.

 

Les mer om regjeringens lovforslag her