Endringer i Regjeringen

Publisert

7. mars ble Marte Mjøs Persen utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister og Terje Lien Aasland til olje- og energiminister.

– Vi gratulerer Marte Mjøs Persen og Terje Lien Aasland som nye statsråder. NHO ser frem til godt og konstruktivt samarbeid med den nye arbeids- og inkluderingsministeren og den nye olje- og energiministeren, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Almlid vektlegger samarbeidet i norsk arbeidsliv:

– Trepartssamarbeidet har tjent oss godt og vil være avgjørende i tiden som kommer. Det er svært viktig at vi står sammen om en god politikk for et mer inkluderende arbeidsliv som trygger arbeidstakere og arbeidsgivere.

Energipolitikken blir en av de aller viktigste politiske temaene fremover:

– Vi må innfri ambisjoner om å kutte utslipp og utvikle nye grønne verdikjeder som havvind, CCS og hydrogen, samtidig som energisikkerhet og et stort behov for fornybar kraft i Europa gjør seg gjeldende, avslutter Almlid.