NHO

Innhold

Tips og råd til deg som ansetter sommervikarer

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, sitter på en trapp i Næringslivets Hus på Majorstua.

- Sommerjobben gir lærdom for resten av livet. Det er derfor viktig at de unge vikarene blir tatt godt imot, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje arbeidsplasser landet rundt, for å informere ansatte om hvilke rettigheter de har som arbeidstaker. NHO oppfordrer medlemmer til å ta dem godt imot. Ungdommenes skal ha et godt møte med arbeidslivet og av denne grunn gir vi deg 7 helt konkrete råd som vi anbefaler deg å følge.

– Det er flott at LOs sommerpatrulje er ute og bidrar med veiledning til de arbeidsplassene der det trengs. For mange, og spesielt ungdom, er sommerjobben første møte med arbeidslivet. De fortjener et skikkelig arbeidsforhold, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Både LOs sommerpatrulje og NHO jobber for et ordnet arbeidsliv hvor lovverket skal følges. NHO oppfordrer arbeidsgivere til å gi LOs sommerpatrulje tid og rom til å snakke med arbeidstakere når de kommer på besøk.

Melsom legger vekt på at denne sommeren blir svært annerledes. Bransjer som typisk ansetter mange i sommerjobb, sliter i dag med lav omsetning og mange permitterte:

– Det er nok langt færre sommerjobber nå enn i fjor. Situasjonen er fortsatt vanskelig for en rekke bransjer, ikke minst innen reiseliv. Det er ofte de samme bedriftene som vanligvis tar inn mange sommervikarer. Det er ikke gitt at alle disse bedriftene har rom for å ta inn sommervikarer i år.

Syv tips ved ansettelse

Ved å følge NHOs syv råd når du som arbeidsgiver ansetter sommervikarer, kan du sikre et skikkelig arbeidsforhold:

  1. Skriftlig avtale må inngås
  2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
  3. Feriepenger skal utbetales separat
  4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
  5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
  6. 13-15-åringer kan kun ta "lett" arbeid
  7. Vær tydelig som leder

På vår medlemsside, arbinn.no, kan du lese mer om regler ved ansettelse av sommervikarer