Stortingets innleievedtak rammer småbedriftene

INNLEIE: – Å heve avtaleadgangen helt generelt, og ikke begrenset til bygg- og anlegg, vil begrense muligheten til å leie inn i bransjer der innleieregelverket fungerer godt i dag. Det skapes dermed nye utfordringer i bransjer der innleie ikke er et problem, sier Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

INNLEIE: – Å heve avtaleadgangen helt generelt, og ikke begrenset til bygg- og anlegg, vil begrense muligheten til å leie inn i bransjer der innleieregelverket fungerer godt i dag. Det skapes dermed nye utfordringer i bransjer der innleie ikke er et problem, sier Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth.).

Bedriftenes mulighet til å leie inn ekstra hender og hoder begrenses nå for alle bransjer, og det er de små og mellomstore bedriftene som særlig rammes.

Mandag 4. juni vedtok Stortinget å endre reglene for innleie. 

Regjeringen foreslo i utgangspunktet å begrense mulighetene til innleie i byggebransjen i Oslo. Dette har det vært bred politisk enighet om, men et flertall på Stortinget ønsket å gå lenger og vedtok at de samme reglene skal gjelde for alle bransjer over hele landet.

Mange har ikke landsomfattende tariffavtale

Konsekvensene blir at arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, ikke får like lett tilgang på den arbeidskraften de trenger. Årsaken er at bemanningsbyråene nå bare kan ha faste ansatte. Da må de sikre at de det er nok jobb til alle til enhver tid og vil derfor ansette færre.

Mange SMB-bedrifter har heller ikke en landsomfattende tariffavtale med ett av de store fagforbundene som har innstillingsrett. Det betyr at de ikke kan leie inn når de har behov for ekstra arbeidskraft i perioder.

Skaper nye utfordringer

– Å heve avtaleadgangen helt generelt, og ikke begrenset til bygg- og anlegg, vil begrense muligheten til å leie inn i bransjer der innleieregelverket fungerer godt i dag. Det skapes dermed nye utfordringer i bransjer der innleie ikke er et problem, sier Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

NHO har allerede fått tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter som opplever at krav om landsomfattende tariffavtale er krevende for dem fordi de ikke har tariffavtale. Om en bedrift er tariffbundet eller ikke, styres primært av om de ansatte har ønsket å organisere seg og kreve tariffavtale. Det er ikke noe bedriften, men de ansatte, har rådighet over.

– Det er dessuten en feilslutning å si at bedrifter uten tariffavtale er ensbetydende med å være en useriøs bedrift, sier Melsom.

Rammer de svakeste

– I tillegg er det helt åpenbart at Stortinget med dette vedtaket har bygget en høyere mur foran de av oss som står utenfor arbeidslivet. Det må vi være helt tydelige på, understreker Melsom.

Bemanningsselskapene vil ikke lengre fungere like godt som inngangsport til arbeidslivet. De som strever med å få en fot innenfor, vil i større grad stå i fare for å bli skjøvet over på NAV. Uten mulighet for bemanningsbyråene til å kunne ansette midlertidig, vil de nå måtte knytte til seg færre folk da de til enhver tid må sikre at de ansatte kan sysselsettes.

Åpner for evaluering

– Det er imidlertid positivt at Stortinget vedtok å evaluere effekten av disse endingene. Da får vi vite hvordan dette slår ut for SMB-bedriftene og de som står lengst unna arbeidslivet, sier Nina Melsom.

Les flere saker om arbeidsliv her.