NHO

Innhold

Støtte til handelsnæringen ved fremtidige smitteutbrudd

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Fra og med 23. februar er den nasjonale smittevernsforskriften oppdatert til glede for handelsnæringen. Butikker i og utenfor kjøpesentre kan ha åpent så fremt tiltaksnivået ikke er for høyt.

Det er kun ved særlig høyt tiltaksnivå (kapittel 5A i covid-19-forskriften) at butikker og kjøpesentre må holde stengt. Ved øvrige tiltaksnivå kan handelsnæringen holde åpent. Kapittel 5D er fjernet i sin helhet. Dette vil ha stor betydning ved eventuelle fremtidige smitteutbrudd.

Det er gledelig at butikker nå både i og utenfor kjøpesentre og uavhengig av størrelse kan ha åpent så fremt det ikke er i en kommune definert med særlig høyt tiltaksnivå. NHO, NHO Service og Handel og Norsk Eiendom har arbeidet i lengre tid med myndighetene rundt synliggjøring av det smittevernsarbeid som utføres i butikker og kjøpesentre. Vi har vektlagt at det er gjennomføring av smittevern med fokus på trygghet for både medarbeidere og kunder som er avgjørende og ikke beliggenhet, type butikk eller andre særegenheter ved den enkelte butikk som avgjør om det er smittevernsfaglig forsvarlig eller ikke å holde åpent.

Vi har gitt en rekke innspill til myndighetene og hatt god dialog i møter med dem både rundt mobilitet, forbrukeratferd og smittevern i butikker og kjøpesentre. Det er gledelig at vi nå har nådd frem.

I Oslo er forøvrig handelsnæringen fremdeles stengt frem til lokal smittevernsforskrift opphører den 4. mars.