Strenge beviskrav ved oppsigelse av gravide

Publisert

Gravid kvinne jobber på datamaskin.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Istock).

En enstemmig Høyesterett har slått fast at det ved oppsigelse av gravid arbeidstaker kreves en klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten.

Dommen klargjør kravene til bevis etter særregelen om stillingsvern for gravide. Den gir også veiledning for hvilken betydning manglende drøftelser kan ha for bevisbedømmelsen og gyldigheten av oppsigelsen.

Bakgrunnen for dommen var at en gravid arbeidstaker fikk svangerskapsplager og senere ble sykmeldt. Noen uker ut i sykmeldingen ble hun sagt opp under henvisning til bedriftens nedbemanningsbehov.

I følge arbeidsmiljøloven § 15-9 skal en oppsigelse under graviditet anses å ha sin grunn nettopp i graviditeten, med mindre noe annet gjøres «overveiende sannsynlig».

I denne dommen konkluderte Høyesterett med at oppsigelsen skyldtes graviditeten, bla fordi bedriften aktivt søkte etter nye ansatte som skulle gjøre mange av de samme oppgavene som den gravide arbeidstakeren.

Det er verdt å merke seg at Høyesterett fremhever at manglende drøftelser etter arbeidsmiljøloven § 15-1 bidrar til å "kaste skygger over den påberopte oppsigelsesgrunnen". Sammen med de øvrige bevisene i saken finner retten det klart at bedriften ikke har oppfylt sin bevisbyrde.

Les hele dommen fra Høyesterett: Beviskrav ved oppsigelse av gravid arbeidstaker.

Les mer på Arbinn