NHO

Innhold

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Nina Melsom

NHO-direktør Nina Melsom deltok mandag på regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet. Hun mener åpenhet rundt korona-tiltakene og hvem som mottar støtte er viktig.

Hvordan hindre misbruk av korona-tiltakene var et sentralt tema da statsministeren mandag møtte blant andre NHO og LO for å snakke om arbeidslivskriminalitet (akrim).

Toppmøtet om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet finner sted annethvert år. På møtet mellom regjeringen og arbeidslivets parter ble det også orientert om arbeidet med å hindre utnytting av ordningene som er innført som følge av koronautbruddet.

- Utfordringene med akrim, useriøsitet og svindel aktualiseres i en slik krisesituasjon. For det første jobber vi på andre måter – det kan gjøre oss ekstra utsatt. For det andre har det kommet en rekke økonomiske ordninger til hjelp for bedriftene, som kan utnyttes. Og for det tredje, flere er i en enormt presset situasjon og kan komme til å gjøre ting de vanligvis ikke ville gjort, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Med koronatiltakene har man forsøkt både å gjøre det enkelt for brukerne, men samtidig et system som skal være vanskelig å lure. Melsom peker på at åpenhet rundt tiltakene og hvem som mottar støtte er viktig.

- Vi har et godt utgangspunkt, og i all hovedsak et godt og velfungerende arbeidsliv preget av samarbeid og tillit, høy kompetanse og høy organisasjonsgrad. Vi ser for eksempel nå at både LO og NHO øker antallet medlemmer i koronakrisen. Alt dette må vi ta vare på og bygge videre på, sier NHO-direktøren.

- Dette er et viktig fundament for å gjenoppbygge landet etter koronakrisen.

Langsiktig arbeid

- Vi må kombinere det langsiktige arbeidet mot akrim, med å skru de spesifikke koronatiltakene sammen slik at mulighetene for juks og kriminalitet minimaliseres.

Taushetsproblematikk og informasjonsdeling mellom offentlige etater var også tema på akrim-møtet. Det kommer gode initiativ fra Justis- og beredskapsdepartementet, ifølge Melsom, som handler om endringer i reglene om behandling av taushetsbelagte opplysninger i dagens forvaltningslov.

- Dette er noe NHO har jobbet for. Det samme er tilgang til seriøsitetsinformasjon i sanntid, sier Melsom.

Toppmøtet er knyttet til regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, hvor partene spiller en viktig rolle. Melsom understreker at NHO selvfølgelig skal bidra når strategien mot akrim skal oppdateres.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: