Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

Publisert

Nina Melsom

NHO-direktør Nina Melsom deltok mandag på regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet. Hun mener åpenhet rundt korona-tiltakene og hvem som mottar støtte er viktig.

Hvordan hindre misbruk av korona-tiltakene var et sentralt tema da statsministeren mandag møtte blant andre NHO og LO for å snakke om arbeidslivskriminalitet (akrim).

Toppmøtet om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet finner sted annethvert år. På møtet mellom regjeringen og arbeidslivets parter ble det også orientert om arbeidet med å hindre utnytting av ordningene som er innført som følge av koronautbruddet.

- Utfordringene med akrim, useriøsitet og svindel aktualiseres i en slik krisesituasjon. For det første jobber vi på andre måter – det kan gjøre oss ekstra utsatt. For det andre har det kommet en rekke økonomiske ordninger til hjelp for bedriftene, som kan utnyttes. Og for det tredje, flere er i en enormt presset situasjon og kan komme til å gjøre ting de vanligvis ikke ville gjort, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Med koronatiltakene har man forsøkt både å gjøre det enkelt for brukerne, men samtidig et system som skal være vanskelig å lure. Melsom peker på at åpenhet rundt tiltakene og hvem som mottar støtte er viktig.

- Vi har et godt utgangspunkt, og i all hovedsak et godt og velfungerende arbeidsliv preget av samarbeid og tillit, høy kompetanse og høy organisasjonsgrad. Vi ser for eksempel nå at både LO og NHO øker antallet medlemmer i koronakrisen. Alt dette må vi ta vare på og bygge videre på, sier NHO-direktøren.

- Dette er et viktig fundament for å gjenoppbygge landet etter koronakrisen.

Langsiktig arbeid

- Vi må kombinere det langsiktige arbeidet mot akrim, med å skru de spesifikke koronatiltakene sammen slik at mulighetene for juks og kriminalitet minimaliseres.

Taushetsproblematikk og informasjonsdeling mellom offentlige etater var også tema på akrim-møtet. Det kommer gode initiativ fra Justis- og beredskapsdepartementet, ifølge Melsom, som handler om endringer i reglene om behandling av taushetsbelagte opplysninger i dagens forvaltningslov.

- Dette er noe NHO har jobbet for. Det samme er tilgang til seriøsitetsinformasjon i sanntid, sier Melsom.

Toppmøtet er knyttet til regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, hvor partene spiller en viktig rolle. Melsom understreker at NHO selvfølgelig skal bidra når strategien mot akrim skal oppdateres.