NHO støtter Uniform på jobben-dagen 6. desember

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Bilde: I fjor stilte regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, i uniform på jobb. - Som gammel skytter i artilleriet synes jeg det var ekstra stas at dagen sammenfalt med festdagen for vår skytsengel, Sankt Barbara, påpeker han. (Foto: Privat).

NHO støtter "uniform på jobben-dagen", og oppfordrer de av sine ansatte som er i HV-tjeneste om ikle seg HV-uniform til, fra og på jobb denne dagen. Men det er selvsagt helt frivillig.

En av de som har erfaring fra "Uniform på jobben-dagen" er NHOs regiondirektør i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. I fjor stilte han på jobb i uniform, og det ble godt mottatt.

- Jeg må innrømme at jeg først syntes det virket litt rart og kleint da meldingen om «Uniform på jobben-dagen», kom.  Men tanken vokste i meg, ikke minst etter flere oppfordringer om at vi som landets største arbeidsgiverorganisasjon, bør gå foran. Beredskap- og forsvarsevnen vår i fred, krise og krig, det er oss. Vi som bor i dette landet. Mange av oss bidrar gjennom innsats i Heimevernet. Vi er i hele landet. Vi er vanlige folk med vanlige jobber i alle bransjer, sektorer og deler av samfunnslivet. Ideen om «Uniform på jobben-dagen» handler nettopp om å synliggjøre denne nasjonale beredskapsressursen, sier Bjarmann-Simonsen.

Han har tro på at dette initiativet styrker forsvarsviljen og forståelsen av hva et sterkt forsvar betyr for vår fred, frihet og trygghet. Alle de hyggelige tilbakemeldingene han fikk i løpet av dagen, vitnet også om nettopp det.

- Som gammel skytter i artilleriet synes jeg det var ekstra stas at dagen sammenfalt med festdagen for vår skytsengel, Sankt Barbara. Så med det passet det fint da jeg kunne ønske alle en riktig god helg med vårt motto: «Gjør rett - frykt intet», sier han.

Det eneste kravet som stilles til "Uniform på jobben-dagen" er at de som deltar skal bære uniformen i henhold til Forsvarets uniformsreglement. I tillegg er det viktig å presisere at det ikke skal bæres militær uniform dersom det er fare for at rolle eller myndighet kan misforstås. Det er også viktig å presisere at du ikke er i militær tjeneste når du bærer uniform på jobb denne dagen.

- Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

Heimevernet ønsker å bli mer synlig i lokalsamfunnet, og vise frem at det er innrullert 40 000 HV-soldater og -befal spredt over hele landet, og at alle samfunnslag og alle yrkesgrupper er representert.