Velkommen til småbedriftsdagen under Arendalsuka

Bjarne Brøndbo

Bjarne Brøndbo avslutter NHOs småbedriftsdag i Arendal.

Småbedriftene eller SMBene som de gjerne kalles, utgjør 99 prosent av alle bedrifter i Norge og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. På Småbedriftsdagen, onsdag 15. august, vil NHO sette fokus på disse – og utfordre næringsministeren og andre politikere på hvordan de kan bidra til et løft for SMBene.

Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. For selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger. Bedriftene kjøper fra underleverandører, kjøper tjenester, leier lokaler, og betaler skatt. Det skaper ringvirkninger i form av inntekter til andre bedrifter og inntekter til kommunene og staten. Som igjen skaper nye ringvirkninger og ny velferd.

Om Norge skal holde tritt med befolkningsveksten og fallende oljeinntekter må det skapes over én million nye jobber innen 2050, de fleste av disse må skapes privat sektor og særlig i små og mellomstore bedrifter, vi må derfor legge til rette for at private bedrifter kan starte opp, vokse og ansette folk.

Småbedriftsdagen på Arendalsuka er en serie på fire arrangement hvor vi skal snakke om småbedriftenes bidrag til velferden og hva som må til for at SMB skal få en enklere hverdag. Vi vil overlevere NHOs politikkdokument SMB-løft(et) til Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og vi vil utfordre flere sentrale politikere til debatt om bedriftenes utfordringer nå det gjelder tilgang på kompetanse, kapital og kunder.

Arrangementene finner sted på Næringslivets Hus (Mør Biffhus) fra klokken 13:15. Vi avslutter kvelden med SmåbedriftsPub med Bjarne Brøndbo (ja, han fra DDE) klokken 20:00.

13:15 – 14:00 Hvordan kan politikerne bedre markedsadgang?
Stortingspolitikere fra Ap og H møter småbedriftsledere for å diskutere en grunnleggende premiss for alle som driver med verdiskaping – tilgangen på kunder.

14:15 – 15:00 Hvordan forenkler vi hverdagen?
Forenkling! er svaret vi får når SMBene blir spurt om hva de ønsker seg. Stortingspolitikere fra Sp, V og H møter småbedriftsledere for å diskutere hvordan vi kan komme skjemaveldet til livs.

15:15 – 16:00 SMB-løft(et) med næringsministeren
Næringsministeren vil motta NHOs småbedriftsdokument, som oppsummerer hva NHO og NHOs SMB-forum ser som de viktigste utfordringene for de små og mellomstore bedriftene. Debatt med NHOs ledelse, næringsministeren og stortingspolitikere fra Ap og KrF.

16:15 – 17:00 Folkefinansiering – en reell mulighet for de små bedriftene?
Tilgang på kapital er en viktig premiss for de små bedriftene. Representanter fra folkefinansiering-bransjen vil fortelle om hvilke muligheter som finnes. De møter representanter fra NHO/Abelia, småbedrifter og finansdepartementet til debatt.

Møteleder er Rune Kibsgaard Sjøhelle, NHO

20:00 – 21:00 Småbedriftspub med Bjarne Brøndbo
Etter dagens debatter åpner vi baren i Næringslivets Hus. Bjarne Brøndbo som selv er småbedriftseier, NHO-medlem og musiker vil underholde med kjente sanger og betraktninger om politikk og hverdagsliv.