Ventetid på koronatest må ned

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Mange bedrifter rapporterer om at det tar for lang til å få svar på koronatester. Det skaper driftsforstyrrelser. NHO har tatt dette opp med helsemyndigheter for å sikre fortgang.

I dag er mange nødt til å vente lenge på en koronatest for deretter å vente enda lengre på svaret. Dette er tid arbeidstakere ikke kan være på jobb, noe som skaper store utfordringer for bedrifter som er avhengig av arbeidskraften.

Forsinkelsene rammer særlig arbeidstakere som kommer fra EØS-området. De må teste negativt før de kan møte opp på arbeidsplassen i Norge, dette kan ta dager og dermed føre til store tap for bedriftene.

NHO har tatt opp problemstillingen med helsedirektoratet, som jobber med å øke kapasiteten på testing og analyse.  NHO ønsker at testing for å få folk i jobb skal prioriteres når ventetiden blir lang.

Koronasymptomer

I dag er det slik at ansatte ikke kan gå på jobb om man har koronasymptomer, selv etter et negativt testsvar. Bedriftene frykter stort fravær, noe som vil være et stort problem særlig for de som er helt avhengig av at arbeidstakerne møter fysisk på jobb.

Sammen med helsemyndighetene ønsker NHO en dialog på hvordan man kan sikre at folk får komme tilbake på arbeidsplassen. Hvis man har en forkjølelse og testet negativ for korona bør det være rom for å være på jobb i mange bedrifter, forutsatt at arbeidsgiver tilrettelegger for stor avstand/utearbeid og smittevernhensyn blir fulgt.