Vi må sikre bærekraften i pensjonssystemet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget la frem sin utredning torsdag 16. juni. – NHO støtter utvalgets konklusjon om at pensjonsreformen var nødvendig og at vi må sikre en rettferdig pensjon på tvers av generasjoner, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

 Vi lever stadig lengre, og det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Utvalget slår fast at pensjonsreformen fra 2011 var helt nødvendig, og at prinsippene i reformen må ligge til grunn i pensjonssystemet også fremover. Endringer i pensjonssystemet er krevende og må derfor være en konsekvens av evalueringer basert på innsikt og helhet. NHO mener derfor at utvalgsarbeidet har vært nyttig. 

– Dersom dagens arbeidstakere ikke jobber lenger for å kompensere for økende levealder, legger vi for stort økonomisk ansvar på våre barn og barnebarn. Et pensjonssystem må stå seg over tid, og være rettferdig på tvers av generasjoner, sier Melsom. 

Etter dagens system er normert pensjonsalder 67 år,  men det er mulig å ta ut pensjon allerede fra 62 års alder. Hvis du venter med å ta ut pensjon vil du få et høyere pensjonsnivå. NHO mener det er riktig at dette justeres i takt med at vi lever lengre. 

– En avgang fra arbeidslivet som 62 åring vil i fremtiden gi et lavt pensjonsnivå. Vi må justere aldersgrensene i takt med hvor lenge vi lever, for å vise solidaritet med de som kommer etter oss. Kjernen i et pensjonssystem er at det må være bærekraftig over tid.  NHO støtter derfor å heve aldersgrensen for uttak av pensjon gradvis i årene fremover.   

– Så er det viktig å huske at alle ikke vil klare å jobbe like lenge, og for disse må vi ha gode sosiale ordninger, for eksempel uføretrygd.  Det er også svært viktig med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstager for å sikre god tilrettelegging hvis helsen tilsier at det er nødvendig. , sier Nina Melsom. NHO vil nå se nærmere på det arbeidet utvalget har lagt frem, og sende inn høringsuttalelse. 

Se hele utvalgets rapport her